Mede namens het bestuur Contact Oud- en actief dienende Mariniers afdeling Limburg en stichting Mariniersmonument Limburg, wordt u uitgenodigd voor het deelnemen aan de herdenkingsceremonie bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard.De herdenking vindt plaats op zaterdag 18 november 2023

Het dagprogramma is in grote lijnen gelijk aan dat van andere jaren, waarbij de Stadsschutterij Sint Rosa Sittard en fanfare Sint Jan opnieuw zullen meewerken aan de herdenkingsceremonie, hetgeen door ons uiteraard ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Fanfarezaal Sint Jan geopend. Adres: Leijenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard
13.00 uur: Ontvangst van genodigden door de Burgemeester.
13.45 uur: Begeleiders met genodigden, oud-mariniers en overige (oud) militairen begeven zich naar de kerk.
14.00 uur: Aanvang oecumenische eredienst in de Christus Koningkerk.
14.30 uur: Afmars van de Fanfare naar het monument….
14.35 uur: Schutterij Sint Rosa stelt zich bij ingang toegangspad.
14.40 uur: Einde kerkdienst; oud-mariniers en overige (oud) militairen treden aan achter de schutterij om een erewacht te vormen.
15.05 uur: Afmars van de schutterij en erewacht naar het monument.
15.30 uur: Aanvang ceremonieel bij het monument.
15.50 uur: Einde ceremonieel bij het monument, waarna afmars naar de Fanfarezaal.
16.20 uur: Aanvang reünie COM Limburg met Oosters buffet.
20.00 uur: Einde dagprogramma.

Opgave voor deelname aan het buffet dient te gebeuren vóór 16 november a.s.

De kosten voor het Oosters buffet bedragen € 17,50 per persoon.
U kunt het bedrag overmaken op NL04RABO 01196279 49 met vermelding Oosters buffet.

Opgave is mogelijk bij de secretaris Mariniersmonument Limburg Quinten Peerboom per email

Wij hopen u op 18 november te mogen begroeten.

Met vriendelijke korpsgroet,

Quinten Peerboom Secretaris Stichting Mariniersmonument Limburg
E. secretaris.marnsmonument.limburg@gmail.com
T. +31 6 23 00 95 05

Website COM Limburg https://limburg.contactoudmariniers.com/
Bankrekening Stichting Mariniersmonument Limburg: NL04 RABO 0119 6279 49