Het COM werd in 1950 opgericht door mariniers die destijds in Nederlands-Indië bij de Mariniersbrigade hadden gediend. Hun uitgangspunt was:
Toen samen, nu samen” en “Eens marinier, altijd marinier!”
Deze elementen vormen de ruggengraat van de vereniging en zijn direct te herleiden naar de kernwaarden van het Korps Mariniers en zitten in het DNA van iedere marinier:
“Verbondenheid, Kracht en Toewijding”
Het COM onderhoudt nauwe banden met het Korps Mariniers, met als primair doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te bevorderen. Hiertoe wordt onder andere deelgenomen aan herdenkingen, worden reünies georganiseerd en wordt sociale betrokkenheid getoond naar nooddruftige (actief) dienende mariniers.
Inmiddels is het COM uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland met ongeveer 7.000 leden. De leden van het COM zijn net afgezwaaide- of gepensioneerde mariniers, uit alle rangen en standen. Van de gewezen-marinier der derde klasse tot de generaal buiten dienst, allen zijn- en kunnen lid worden. Daarnaast kunnen ook actief dienende mariniers lid worden van het COM en kunnen niet-mariniers, zoals bijvoorbeeld marinepersoneel dat in hun diensttijd aantoonbaar bij het Korps gediend heeft, bijzonder lid worden van het COM. Behoort men niet tot deze categorieën, dan is er de mogelijkheid onze vereniging financieel te ondersteunen en donateur te worden van het COM
********