0-de lijns

Het NOS is ontwikkeld uit het idee van Buddy-Support. De behoefte bij veteranen om te kunnen praten over de ervaringen was duidelijk – niet voor iedereen trouwens – en juist deze laatste categorie kreeg meer aandacht in het NOS. Daarvoor werden en worden mensen getraind om met de veteraan te kijken naar (professionele) hulp die hij of zij niet kan vinden. Een hulp- of ondersteuningsvraag is daarbij richting gevend. Echter van het grootste belang is het luisterende oor, zonder oordeel. De belangrijkste toegang voor de veteraan tot een professionele opvang is het Veteranen Loket (VL). Iedereen, en niet alleen de veteraan, kan bij dit loket terecht, dus ook de partner, familie, kinderen, voor vragen en de veteraan met een hulp/ondersteuningsvraag kan zich daar aanmelden, eventueel ondersteund door een NOS-ondersteuner.

Het COM is als vereniging lid van de vereniging Veteranen Platform (VP). Vanuit het VP worden daarvoor geselecteerde personen getraind als NOS-ondersteuner. Ook het COM heeft een aantal van deze ondersteuners beschikbaar, niet alleen voor COM-leden of oud-mariniers, maar voor de gehele populatie veteranen. Zij worden aangestuurd door coördinatoren. Er wordt ook nauw samengewerkt met de NOS-ondersteuning van de KM gerelateerde verenigingen, zoals AVOM, FOVAM, PAM en Ex Act KM.

De NOS-ondersteuning is gericht op veteranen. Maar wat doen we met de oud-collega die geen veteraan is? De NOS-ondersteuner van het COM is dan ook aanspreekbaar en kijkt naar een andere oplossing omdat het VL dan niet beschikbaar is.

Voor deze laatste categorie Post actieve collega’s is een nieuwe opvang georganiseerd namelijk het Post Actieven Netwerk KM (PANKM), dus niet alleen voor de marinier. Elders op deze site kun je meer details lezen over dit netwerk, wat wordt bemand door PA-collega’s die actief zijn geweest als Collegiaal Netwerker bij een operationele eenheid van de KM.

De coördinator voor zowel het NOS als voor het PANKM is

Berend Timmermans, Shenandoa01@gmail.com06-3967 5858 & pankm2019@gmail.com