Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement vastgesteld door de Ledenraad op 24 maart 2022
—————————————————————————————————————————–
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Inhoud van dit huishoudelijk reglement:

Deel 1: ALGEMEEN
0. Begrippenlijst
1. Lidmaatschap en contributie
2. Ledenraad
3. Bestuur
4. Bezwaar en beroep
5. Waarderings-onderscheidingen COM
6. COM-tenue
7. Draagregels onderscheidingen
8. Beheer COM-website en overige social media

Deel 2: AFDELINGEN EN IDENTITEITSGROEPEN
9. Afdelingen en identiteitsgroepen
10. Bestuur van afdeling of identiteitsgroep
11. Afdeling/IDG en ledenraad
12. Verslaglegging en besluiten
13. Taken, overleg en commissies
14. Informatie
15. Toegang en stemrecht
16. Afdelingsvergadering
17. Onderafdeling

Deel 3: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
18. Overgangs- en slotbepalingen

LEES HIER VERDER