Lid worden

Lid worden

  Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

  als gewoon lidals buitengewoon lidals donateur

  Gewone leden zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.

  Buitengewone leden zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.

  Het donateurschap staat open voor eenieder die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.
  De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 27.50 die ik direct na ontvangst van de contributienota zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo.

  Bank ING-rekening IBAN; NL36 INGB 0000454981, BIC INGBNL2A,

  (Graag hierboven een keuze aanvinken voor het soort lid dat u wilt worden en alle onderstaande velden invullen).

  Geboortedatum

  Datum in dienst

  Datum uit dienst