Info

Nadat zij in in Nederlands-Indië bij de Mariniersbrigade hadden gediend en bij terugkeer in Nederland afzwaaiden, besloot een aantal (oud-)mariniers in 1950 tot de oprichting van het Contact Oud Mariniers (COM). Het belangrijkste uitgangspunt tijdens de oprichting was: ”Toen samen, nu samen”. Kernwaarden als saamhorigheid en kameraadschap, die zij bij de Mariniersbrigade hadden ervaren, lagen hieraan ten grondslag.

Wat destijds begon als een kleine enthousiaste club met enkele tientallen leden, is thans uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland met zo’n 6.000 leden. Deze zijn verdeeld over de hele wereldbol, van Australië tot Canada, van Spanje tot de Antillen en uiteraard met een grote kern binnen Nederland. Het is, zoals de naam wellicht doet vermoeden, geen vereniging van oude mannen, maar een bruisende vereniging van actief dienende- en oud mariniers. De achtergrond van de leden is zeer divers: van leden die tot de opschorting van de dienstplicht als miliciën hebben gediend, tot  gepensioneerde beroepsmariniers en mariniers die na hun contract met bepaald verband zijn afgezwaaid. Mariniers en oud-mariniers van alle rangen en standen, van de zeemiliciën tot de oud-generaal! Beschermheer van de vereniging is de Korpscommandant. Thans de brigadegeneraal der mariniers Jan Hut.

Het COM heeft geen politieke oogmerken. Het is een vereniging die nauwe relaties onderhoudt met het Korps Mariniers met als primaire doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te promoten. Dit komt ondermeer tot uiting middels deelname aan herdenkingen en commando-overdachten, het organiseren van reünies en sportdagen, het tonen van betrokkenheid bij het wel en wee van actief dienende mariniers en het sociaal ondersteunen van (oud-) mariniers.

Overeenkomstig hun wapenspreuk “QUA  PATET  ORBIS” hebben mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandigheden. Wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de “Oost of de West”, Nederland, Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië, Irak, Afghanistan, Amerika of in Albanië, zij allen hebben hun ervaringen als marinier gemeen. Dat schept een band…

Die ‘Bond among Brothers‘  is uniek en onuitwisbaar! Saamhorigheid, kameraadschap, onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met het Korps Mariniers kweken die bijzondere band die na de actieve tijd bij het Korps in het COM blijft voortbestaan. Deze elementen, die in 1950 al werden benoemd, vormen ook in de 21e eeuw nog steeds de ruggengraat van de vereniging.

QUA PATET ORBIS (zo wijd de wereld strekt)