COM NEDERLAND

Het COM werd in 1950 opgericht door mariniers die destijds in Nederlands-Indië bij de Mariniersbrigade hadden gediend. Hun uitgangspunt was:

”Toen samen, nu samen” 
&
“Eens marinier, altijd marinier!”

Deze elementen vormen nog steeds de ruggengraat van de vereniging en zijn direct te herleiden naar de huidige moderne kernwaarden van het Korps Mariniers die in het DNA van iedere marinier zitten, jong en oud, actief en postactief:

“Verbondenheid, Kracht en Toewijding”

Het COM onderhoudt nauwe banden met het Korps Mariniers, met als primair doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te bevorderen.

“Qua Patet Orbis”

Laatste nieuws

Het Korps Mariniers heeft op 10 december jl. tijdens een ceremoniële kranslegging bij het Mariniersmonument op het Oostplein te Rotterdam haar gevallenen herdacht. Deze jaarlijkse herdenking vindt traditioneel plaats op de verjaardag van het Korps Mariniers, dat vandaag 353 jaar bestaat.

(meer…)

Op 6 december 2018 kwam de Raad van Afgevaardigden voor een vergadering bijeen in Echos Home De Schakel te Ermelo. In deze vergadering heeft de Raad van Afgevaardigden unaniem ingestemd met het voorstel om de heer Derk Wisman te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van vicevoorzitter. Met deze benoeming is het Dagelijks Bestuur weer op sterkte.

(meer…)

Het Korps Mariniers heeft op 30 november 2018 nieuwe mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Na een hartelijk welkom aan de genodigden door luitenant-kolonel der mariniers P. Damen, vervolgde de Overste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

(meer…)

Skills & drills trainen in nieuwe Disabling Fire Simulator

Succesvol scherpschutter zijn, is een kunst op zich. Maar het wordt pas echt bewonderenswaardig als je voltreffers maakt op snelle rubberboten midden op zee, vanuit een vliegende heli. Sensoroperators van het Korps Mariniers kunnen dat. Tenminste, na enige training. Tot voor kort gebeurde dat allemaal boven echt water en vanuit echte heli’s. Maar nu niet meer. Er is een alternatief: de Disabling Fire Simulator van het Defensie Helikopter Commando, op vliegbasis Gilze-Rijen.

(meer…)