PanKM

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine

Binnen de Koninklijke marine werd in de afgelopen decennia in toenemende mate aandacht besteed aan de zorg voor de medewerkers. De aanzet werd gegeven door de missie van het Korps mariniers naar Cambodja in 1990. In de loop der jaren werden achtereenvolgens het adaptatieprogramma, nazorggesprekken en  zorgplannen ontwikkeld.

De intensiteit van de missies nam in de loop der jaren echter steeds meer toe en door twee commandanten van eenheden van het Korps mariniers werd in 2007 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de intensivering van de (gevechts)ervaringen in het toenmalige missiegebied.

Dit was de aanzet om het Collegiaal Korps Netwerk (CKN) te ontwikkelen, dat in 2009 formeel werd opgericht. Vanaf dat moment werd bij eenheden van het Korps mariniers na intensieve (gevechts) incidenten, collegiale steun gegeven. Het CKN kreeg als slogan mee “Kracht door Kameraadschap”.

Deze collegiale ondersteuning bleek een groot succes en werd in 2013 uitgebreid tot het Collegiaal Netwerk Koninklijke marine (CN KM). Inmiddels heeft dit netwerk 465 leden.

Op 1 februari 2019 werd vervolgens het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) opgericht om ook aan de post actieve militairen, collegiale steun te kunnen verlenen als daar behoefte aan is.

 Doel

 Het post actieven netwerk biedt aan post actieve militairen van CZSK, zowel veteraan als niet-veteraan, op verzoek collegiale ondersteuning. Deze collegiale ondersteuning wordt geboden in de vorm van een collegiaal ondersteunend gesprek (COG) en als het gesprek daar aanleiding toe geeft, advies en/of bemiddeling. De collegiale ondersteuning is gericht op versterking van de veerkracht en het zelf herstellend vermogen en draagt daarmee bij aan het voortzettingsvermogen.

Hoe

De netwerker biedt in het collegiaal ondersteunende gesprek (COG) een luisterend oor en begrip, zonder oordeel. De bereidheid om te luisteren en het spreken van dezelfde taal vormt een belangrijke basis van het gesprek. Vaak is er ook sprake van dezelfde of gelijksoortige ervaringen. Dit alles draagt bij aan een sfeer van herkenning en vertrouwen.

Als er naast een luisterend oor behoefte is aan advies, dan zal de netwerker dit naar beste vermogen geven. Als blijkt dat de situatie vraagt om specifieke deskundigheid of professionele zorg, dan zal de netwerker hierin ook proberen te voorzien door advies en/of bemiddeling.

Contact

Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een netwerker stuur dan een email naar: pankm2019@gmail.com. Vermeldt in de mail je naam en je contactgegevens, dan neemt de coördinator, Berend Timmermans,  zo spoedig mogelijk. contact met je op voor een gesprek. Hij zal je aan de hand van de door jou verstrekte informatie koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het beste bij je past.