Het is begin oktober en we zitten midden in de 2e golf van Covid-19. Het virus is nog niet onder controle en allemaal kijken we uit naar een goed werkend vaccin.

Dit virus is er ook schuldig aan dat nagenoeg alle evenementen (waaronder ook het jaarlijkse korpsconcert in  De Doelen) zijn afgelast. Toch proberen we als bestuur, en met ons de besturen van de afdelingen en identiteitsgroepen, de vereniging draaiend te houden. Weliswaar met zeer beperkte activiteiten maar vanwege het virus met extra alertheid en aandacht voor onze leden. Besmettingen liggen op de loer en met maatregelen moeten we die voorkomen. In reactie hierop dreigt ook het risico van eenzaamheid.  Ook dat vraagt om creativiteit. Laten we er met elkaar voor zorgen om hier goed aan uit te komen.

Het bestuur heeft bijna wekelijks overleg via een video verbinding om de lopende zaken af te handelen en bijzonderheden te bespreken. Inmiddels hebben we ook de 2e digitale ontmoeting met de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen gehad. Het is fijn dat deze mogelijkheden er zijn en dat we met elkaar de zaken kunnen delen die spelen bij onze achterban.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen met COVID 19 en de maatregelen om besmetting te voorkomen hebben we iedereen dringend geadviseerd om samenkomsten te vermijden, zo ook de ledenraadsvergaderingen van het najaar. Ik kan u verzekeren dat dit geen fijne beslissingen zijn maar we kunnen ons als vereniging geen negatieve berichtgeving veroorloven. Besluiten die de Ledenraad moet nemen zullen nu mogelijk digitaal tot stand moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan onze jaarrekening 2019, de begroting 2021 en het minimum-contributie 2021.

Korpsverjaardag en commando-overdracht Korps Mariniers

We bereiden ons voor op een sobere en ingetogen kranslegging bij het mariniersmonument in Sittard (21 november 2020) en op het Oostplein (10 december 2020). Bij beide kransleggingen worden geen toeschouwers verwacht. Ik roep u op om niet naar Sittard en niet naar het Oostplein te Rotterdam te komen en de beperkende maatregelen te respecteren. Eerder is al bekend gemaakt dat de lustrumviering op de Coolsingel en in Ahoy is gecanceld. De lustrumviering zal dit jaar zeer ingetogen zijn in combinatie met de commando-overdracht van het Korps Mariniers. Dit zal ook een ingetogen bijeenkomst worden waar, gezien de aanwijzingen van de rijksoverheid, slechts een beperkt aantal aanwezigen bij mogen zijn.

Ik weet dat velen van u altijd uitzien naar de 5-jaarlijkse grootse vieringen van de korpsverjaardag. Een unieke gelegenheid om elkaar te treffen en verhalen met elkaar te delen. Helaas schuift dit nu 5 jaar door. Toch willen we voorkomen dat het lustrumjaar helemaal geen aandacht krijgt. We denken na over een tastbare herinnering. T.z.t. zullen we daarover iedereen informeren.

Overige zaken

De werkgroep Huishoudelijk Reglement o.l.v. John Bindels is druk bezig om het advies over het concept Huishoudelijk Reglement af te ronden. Zodra dit document aan het bestuur is aangeboden zullen we ons daarover buigen om het daarna aan de ledenraad voor te leggen.

Op het vlak van de zorgverlening is het gezien de omstandigheden erg rustig. Toch weet ik dat er leed en zorgen zijn. Voor velen is de stap naar hulp lastig door enerzijds het  eigen eergevoel  – als marinier los je dat zelf op – en mogelijk ook door de Corona-maatregelen. Toch roep ik iedereen op alert te zijn en bij signalen van onze leden uw afdelingsvoorzitter of de contactpersoon voor lief- en leed daarover te informeren. Alleen als we het weten kunnen we mogelijk wat betekenen.

Tenslotte nog onze website waar beheerder Jaap de Bruin alles in het werk stelt om actueel nieuws direct te plaatsen. Ik nodig u uit om regelmatig de website te bekijken.

Blijf gezond en hopelijk wordt in 2021 alles weer beter.

Piet Kruithof

Bron tekst: Houwe Zo -nr.4 – 2020
Idem foto: Defensie Actueel