Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft koning Willem Alexander op 23 januari 2019 meegenomen naar de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Zijn komst was voor de meesten een verrassing. Dat weerhield de aanwezigen echter niet om vrijuit te praten over hete hangijzers als veiligheid en integriteit. “Het ontbreekt nog vaak aan de juiste risicoanalyse”, merkte één van hen op.

Het was de nadrukkelijke wens van de minister dit kennismakingsbezoek een ander karakter te geven. Ze stuurde daarom aan op de thema’s veiligheid en de vernieuwde gedragscode van Defensie. “Onze mensen kunnen het beste zelf vertellen hoe zij dit ervaren. Dat mag dan heus wel een beetje schuren”, aldus de bewindsvrouw. En dat deed het op momenten ook. De geselecteerde groep medewerkers, die een directe link heeft met het veiligheidsapparaat binnen Defensie, nam geen blad voor de mond. Op een positief kritische manier schetsten zij een reëel beeld van alles wat er op dit terrein gebeurt en wat ze meemaken in hun werk.

Bespreekbaar maken

De geselecteerde groep medewerkers, die een directe link heeft met het veiligheidsapparaat binnen Defensie, nam geen blad voor de mond.

Adjudant der mariniers John de Ruiter ondervond aan den lijve hoe ingrijpend een bedrijfsongeval kan zijn. Hij pleitte voor het bespreekbaar maken van incidenten. “We hebben nu eenmaal altijd met gevaarlijke situaties te maken, maar zorg er dan wel voor dat het werken daarin zo veilig mogelijk gebeurt.”

Angst

Jacqueline Wijngaard van Arbo, Veiligheid en Milieu legde de vinger op de zere plek: “We merken dat er nog steeds te weinig meldingen van onveilige situaties worden gedaan.” Daar sloeg de koning direct op aan: “Waarom niet? Heerst er angst?”  Volgens de arbo-medewerker durven mensen niet alles te vertellen. “Maar voor een deel is het ook onbekendheid met het meldingssysteem.” Om dat te verbeteren worden alle defensiemedewerkers uitgerust met een smartphone of tablet, zodat meldingen makkelijker zijn te doen.

Veiligheid verbeteren

De uitrol van de smartphones en tablets is een van de aanbevelingen van de commissie Van der Veer, die onderzoek deed naar de veiligheid binnen Defensie.  Januari 2018 nam de minister het rapport hierover in ontvangst. De komende 4 jaar investeert Defensie 75 miljoen euro om de maatregelen uit het plan bij alle defensieonderdelen uit te voeren.

Nieuwe gedragscode Defensie

Koning Willem-Alexander bekeek verschillende legeringskamers.

Defensie pakt de aanbevelingen ook aan via een nieuwe gedragscode Defensie, die eind vorig jaar is aangeboden. De koning en de minister spraken met personeel dat meewerkte aan de totstandkoming ervan. De majesteit merkte op dat het hem lastig leek om dit voor zoveel mensen te bedenken. “Is het gelukt?” vroeg hij zich hardop af. “De vorige gedragscode was oubollig. Dat sprak volgens mij niemand aan”, antwoordde soldaat Simon Dijk eerlijk. “Misschien merken we het nu nog niet, maar deze gaat ongetwijfeld effect hebben.”

Het werkbezoek met minister Bijleveld is het 4e in een reeks van de koning met ministers en staatssecretarissen van verschillende departementen. De Koning ziet bij dergelijke werkbezoeken hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk.

 

Bron tekst en foto’s: ministerie van Defensie Actueel