Op 11 juli a.s. zal in Den Helder weer de Veteranendag van de Koninklijke Marine plaatsvinden.

Aanmelden hiervoor loopt via de site van het Veteraneninstituut (VI). Op die site moet men gaan naar Mijn VI. Dan naar de evenementen gaan en deze veteranendag opzoeken, vervolgens aanmelden. U krijgt via deze site ook alle informatie die nodig is.

Personen die niet geregistreerd zijn lopen een aanzienlijk risico dat de toegang tot het terrein wordt geweigerd. 

Afgelopen week is in het overleg over veteranenzaken nogmaals geattendeerd op de noodzaak om aan te melden als men hier naar toe wil gaan. Naar verwachting zal er een strenge toegangscontrole worden uitgevoerd. Wilt u nog naar de Veteranendag van de Koninklijke Marine op 11 juli a.s. dan geldt het advies: aanmelden bij het VI of anders direct contact op te nemen met bureau VP APZ  via:

marineveteranendag@mindef.nl.   of via tel. nr. 06 1373 99 90.