De Nederlandse Veteranendag vindt plaats op zaterdag 27 juni in Den Haag! Veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst, kunnen zich voor het evenement van tevoren aanmelden voor twee activiteiten: voor het defilé (lopend of op een historisch voertuig) of voor een tribuneplaats langs de route van het defilé..

Op zaterdag 27 juni a.s. zal in Den Haag de Veteranendag 2020 plaatsvinden.

In het blad Checkpoint (nr. 1/2020) staat de aanmeldinstructie die ik als bijlage bij deze mail heb gevoegd.

Aanmelden moet plaatsvinden voor 1 mei 2020.

Graag daarbij aandacht voor het volgende:

– aanmelden kan via mijn.veteraneninstituut.nl. We wijzen je er op je het aanmeldproces geheel moeten doorlopen. Bij het aanmelden moet je aangeven dat men meedoet als lid van een vereniging (voor onze veteranen is dat natuurlijk het COM). Dat is belangrijk omdat alleen dan een consumptiekaart in Den Haag kan worden uitgereikt!

– We wijzen je er ook op dat als men wil meelopen zij, nadat je hebt aangegeven als lid van het COM te willen deelnemen, vervolgens nog een scherm krijgen waarin men kan aangeven hoe men ingedeeld wil worden (met COM-tenue, met tenue Marinier-Commando of met tenue UNTAC).

–  Leden die digitaal niet zo vaardig zijn kunnen ook onze ledenadministrateur bellen. Hij vult dan alle gegevens in en zal dan zorgen dat de aanmelding tijdig bij het Veteraneninstituut komt.

De ledenadministrateur is te bereiken via tel. 030-6051718. Verzoek: bel  tijdig en niet net voor 1 mei !

Laten we er samen voor zorgen dat een zo groot mogelijke eenheid veteranen van onze vereniging zich gaat inschrijven.

 

Met vriendelijke groet,
Kees Wit

 

LEES MEER