De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheiding (VDMD) heeft de Koninklijke Erepenning gekregen. Zo werd haar 50-jarig jubileum voorzien van extra glans. Volkomen terecht, volgens Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland. “Uw vereniging is werkelijk uniek.”

Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland. (VNG)

‘Daden laten Leven’, is het motto van de VDMD. De vereniging zet zich in voor maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen. Dan kan het gaan om een Bronzen Leeuw, een Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, of het Vliegerkruis. Het werk van de VDMD is hard nodig, volgens Van Dijk, want “waardering voor uitzonderlijke inzet, dapperheid, of heldenmoed, is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in Nederland, een land met een relativerende inborst.”

Ruim 800 onderscheidingen

De VDMD heeft na de Tweede Wereldoorlog ruim 800 dapperheidsonderscheidingen behandeld. Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer somde de aantallen op: “665 voor de strijd in voormalig Nederlands-Indië, 31 voor de missie in Korea, 31 voor de missie in Nederlands Nieuw-Guinea en 92 voor de diverse missies na 1993, tot en met Mali.”

De verhalen vertellen

Namens minister Ank Bijleveld-Schouten sprak de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer waardering uit voor de VDMD. Hij noemde daarbij in het bijzonder de inspanningen om de verhalen van dragers te vertellen, zoals in de portrettenreeks die deze zomer in première ging. “Deze verhalen over moed, trouw en opofferingsgezindheid inspireren en bemoedigen ons”, aldus Bauer. “Ze maken ons trots en geven ons hoop.”

Daarom kreeg de VDMD nu eens zelf een onderscheiding. Niet meer dan logisch volgens Bauer: “U bent in feite een vereniging van helden.”

 

Bron tekst en kop foto: Defensie

 


 

What do you want to do ?

New mail