De secretaris COM ontving deze brief van het Hoofd Korpssecretariaat mevrouw Meelis, inzake de vernieuwde policy voor toegang tot het jaarlijkse Korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine in De Doelen te Rotterdam. Indien u het concert wilt bezoeken, gelieve u de aanwijzingen in de brief op te volgen.

Piet Kruithof
Voorzitter COM