Inmiddels begint de vernieuwde website van het COM steeds meer vorm te krijgen. De kalender is gevuld, de nieuwsberichten worden geplaatst en volgende week zullen de beoogde webmasters van de (onder-)afdelingen en identiteitsgroepen een cursus WordPress krijgen. In de loop van de komende maanden zullen deze subwebsites ook vorm krijgen en gevuld worden met relevant nieuws en foto’s uit de regio en zullen de respectievelijke kalenders gevuld worden met evenementen.


Houwe Zo
Dat er niet stil gezeten is, blijkt wel uit het feit dat nu ook de laatste edities van de Houwe Zo van jaargang 2018 op de site staan. U vindt deze op de menubalk onder de knop Houwe Zo. Het ligt in de bedoeling om ook alle voor handen zijnde edities van voorgaande jaargangen op deze wijze op de site te plaatsen. Dat is erg veel werk en zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Inleveren kopij
Het staat voor ieder COM-lid vrij om kopij in te leveren met het verzoek dit te plaatsen op de site. Mocht u een mooi verhaal hebben, een belevenis die u met uw sobats wilt delen of heeft er een bijzonder evenement plaats gevonden dat het vermelden waard is, schroom dan niet en stuur uw bijdrage in een word-bestand, al dan niet met bijgaande foto’s, naar de webmaster! Dat kunt u uiteraard ook doen bij de webmaster van uw afdeling, hij plaatst het dan op de subwebsite van deze afdeling.

Ook als u op- en/of aanmerkingen heeft, liefst kritiek van de opbouwende soort, dan kunt u dit middels een mailtje aan de webmaster melden. Het juiste mailadres vindt u op de contactpagina. Op de contactpagina vindt u ook de contactgegevens van de secretaris Kees Wit. Gelieve zijn mailbox niet voor dit soort onderwerpen te gebruiken!

Notificaties
Het ligt in de bedoeling op termijn een nieuwe functionaliteit aan de site toe te voegen, een zgn. notificatie. Dat is een prachtige tool! Op het moment dat er een nieuw bericht op de site geplaatst is, ontvangt u een standaard mailbericht waarin u geattendeerd wordt op dit nieuw geplaatste bericht. U vindt tevens een link naar het nieuwe bericht. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden en bent altijd verzekerd van het meest actuele nieuws van uw vereniging. U hoeft dan niet meer de site te bezoeken om slechts te controleren of er iets nieuws geplaatst is.

Echter, in het kader van de aangescherpte wetgeving rondom uw privacy, de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u hierop bezwaar aantekenen. Let wel: uw mailadres is volledig afgeschermd en niet leesbaar of zichtbaar voor derden! Er kan dus geen misbruik van uw gegevens gemaakt worden, het is géén phisingmail. Indien u toch bezwaar aantekent, wordt uw mailadres  uit de verzendlijst geschrapt en u zult geen notificaties meer ontvangen. U wordt in de nabije toekomst op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit onderwerp.

U ziet, uw webmaster en de ontwikkelaar van de site zitten niet stil. Wij hopen dat u veel leesplezier zult beleven aan deze mooie site!

René de Jong
Webmaster COM Nederland