Beste leden,

Terwijl het coronavirus ons dwingt tot sociale onthoudingen, het afstand houden en vooral veel thuis zitten schrijf ik dit voorwoord. Op de achtergrond hoor ik berichten in de media over de vele besmettingen, de druk op de ziekenhuizen en over de vele doden. Hoe gaat dit aflopen?

Ik heb naar u toe al eerder een bericht geplaatst op onze website en in de social media over mijn bezorgdheid en medeleven. Blijf rustig en kalm en houdt u aan de adviezen die van overheidswege worden gegeven. Ik besef dat rustig en kalm blijven niet in de aard ligt van een marinier maar toch kan het even niet anders.

Veel evenementen zijn intussen al afgelast en met de verlenging van de maatregelen tot en met 28 april a.s. houden wij intern ook al rekening met het schrappen van activiteiten in juni en juli. Onze Reünie omgeven met sport en spel stond gepland voor 13 juni maar is gecanceld. We bekijken de mogelijkheden om dit evenement op een geschikte dag in september aanstaande te organiseren zodat er toch weer een moment komt om de onderlinge contacten aan te halen. Ik hoop dat het gaat lukken.  Foto van vorig jaar

Zorg voor elkaar

Ik doe een dringend beroep op jullie en in het bijzonder op onze coördinatoren Lief en Leed om actief te blijven met inachtneming van de gestelde regels om onze ouderen en zij die aandacht nodig hebben te blijven ondersteunen. Wanneer ondersteuning nodig is hebben we het PANKM en onze Nuldelijnsondersteuning (NOS) die via Berend Timmermans te bereiken is zodat we daar waar nodig de juiste stappen kunnen worden ondernomen. Juist nu kunnen we het verschil maken. Ik spreek van hieruit nogmaals de wens uit dat we na deze corona-crisis de draad van ons dagelijks leven weer op kunnen pakken.

Achter de schermen zijn en blijven we als bestuur bezig met het besturen van de vereniging. Tal van zaken lopen door. Denk bijvoorbeeld aan de productie van de nieuwe Houwe Zo. Ook sleutelen we aan het verder optimaliseren van de vereniging en werken we samen met een adviseur aan de eerste delen van het huishoudelijk reglement. Het duurt nog even maar op 12 december staat de viering gepland van de 355e verjaardag van ons Korps Mariniers. Met de voorbereidingen van deze lustrumviering zijn we ook al gestart.

Tot slot blijf gezond en let op uw naasten, en tot gauw.

Piet Kruithof

 

Naschrift/herinnering

Op 20 april jl. heeft de regering de Coronamaatregelen verlengd tot 1 september aanstaande.

Het voorwoord van onze voorzitter was toen al verwerkt in de HouweZo. Daarom, misschien ten overvloede dezemelding. Dit houdt in dat alle evenementen zoals de viering van 4 en 5 mei, de Nationale en Marine Veteranendagen en de 103e Vierdaagse van Nijmegen niet doorgaan.

 

Bron: Houwe Zo