Beste mensen,

Ik wens al onze leden en donateurs met ook hun dierbaren een bijzonder goed en vooral gezond 2022. Graag had ik u allen persoonlijk de hand gedrukt om de beste wensen over te brengen.

Laten we hopen dat we na deze golf aan Covid-19-besmettingen eindelijk in rustiger vaarwater gaan komen. Dat we weer onze activiteiten kunnen oppakken en elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Ik zie uit naar die momenten. Weet dat het bestuur inmiddels nadenkt over een mooi zomerevenement met een hoog reüniegehalte. Over de precieze invulling kan ik nog weinig zeggen maar het moet een dag worden waarin het ontmoeten centraal staat. Lekker bijkletsen onder het genot van een biertje. En natuurlijk zorgen we ook voor een lekker hapje.

Daarnaast gaan we door met onze verkenning van de “Stip op de horizon”. Welke acties zijn nodig om onze vereniging toekomstperspectief te geven? De gesprekken die we vorig jaar met afdelingen hebben gehad hebben mooie ideeën opgeleverd. Het is fijn te ervaren dat velen zo betrokken zijn en willen meedenken over onze toekomst.

Met de extra middelen die dit jaar beschikbaar komen voor Lief en Leed kunnen we onze leden die speciale, extra aandacht behoeven (bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte, of vanwege eenzaamheid) een hart onder de riem steken. In mijn contacten met de achterban proef ik de bereidheid om ook aan die sociale component meer invulling te geven.

Ook de afdelingen en identiteitsgroepen denken al na over de invulling van hun jaarprogramma.

Kortom, we gaan ons inzetten om er weer een mooi verenigingsjaar van te maken. Ik roep u op om waar mogelijk deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. Samen zijn we de vereniging, samen maken we de vereniging. Ik zie uit naar de ontmoetingen.

Uw voorzitter,

Piet Kruithof