Beste mensen,

Voor u ligt het laatste nummer van dit jaar. Ook 2021 was een bijzonder jaar met in het begin nog allerlei beperkingen. Gaandeweg leek het er op dat we wat meer vrijheden zouden krijgen. Dat gaf ons als bestuur de hoop om weer e.e.a. te kunnen organiseren. Ook wij keken uit naar ontmoeten en bijpraten.

Enthousiast planden we 2 x de Reünie omgeven door Sport en Spel. Voor het korpsconcert wilden we 400 leden uitnodigen en voor 20 november wilden we met een flinke landelijke afvaardiging invulling geven aan een passende herdenking bij het Mariniersmonument te Sittard. Alles werd door de corona maatregelen afgeblazen, het virus speelde steeds parten. In golfbewegingen werden maatregelen versoepeld en later weer in werking gesteld. Ook de jaarlijkse kranslegging op 10 december op het Oostplein is niet doorgegaan. Daarvoor in de plaats heeft in klein comité de herdenking plaatsgevonden in de Johan de Wittzaal van de VGKAZ. We eindigen het jaar weer met allerlei beperkingen. Wat mij betreft een jaar om maar snel te vergeten.

Ook op bestuurlijk vlak hebben we last gehad van de Corona-beperkingen. De geplande vergaderingen zijn dit jaar beperkt fysiek doorgegaan.  We moesten noodgedwongen uitwijken naar digitaal vergaderen. Het is enerzijds fijn dat we op die manier als bestuur uitvoering konden geven aan onze taak maar anderzijds gaat er niets boven een fysiek overleg. De digitale overleggen hebben zo hun beperkingen. Je mist de sfeer, de mimiek en onderlinge interactie.  Het besluiten om digitaal te gaan is lastig maar we zitten nu eenmaal met een kwetsbare groep mannen, ondanks de vaccinaties. Veiligheid staat voorop, “better safe than sorry”. Gelukkig is hiervoor overwegend begrip.

Dit najaar zijn ook de vele geplande reünievieringen vanwege de opgelegde beperkingen en met het oog op de gezondheid van de bezoekers afgelast.

Toch zijn er ook nog wat positieve zaken te melden.

Stip op de horizon

Onder leiding van vicevoorzitter Derk Wisman en collega-bestuurder Eimerd van de Griend zijn er al diverse brainstormsessies geweest over de toekomst van de vereniging. Welke stappen moeten we zetten om ook nog over 25 jaar te bestaan? Op niveau van afdeling of identiteitsgroep worden ideeën opgehaald die daaraan een bijdrage leveren. De geslaagde sessies leveren bijzondere voorstellen op die we straks in samenhang moeten presenteren op wenselijkheid, haalbaarheid en prioriteit. De Ledenraad zal daarin leidend zijn. Begin 2022 zullen nog enkele sessies volgen maar om de vaart er in te houden willen we alvast gaan nadenken over de voorbereiding van acties. Daarom heeft de Ledenraad onlangs al een werkgroep ingesteld die hiermee aan de slag gaat.

Servicepunt Associatie Mariniers

Op 10 december jl. heeft de Commandant Korps Mariniers het Servicepunt Associatie Mariniers geopend. Dit servicepunt is ondergebracht in de VGKAZ en is bemand met vrijwilligers. Alle mariniers gerelateerde vragen kunnen gesteld worden. Is een direct antwoord niet mogelijk dan volgt doorgeleiding van de vraag naar diegene die wel voor het antwoord kan zorgen. Op afdoening is controle.  De Servicepunt is er voor iedereen, niet alleen voor COM-leden. Contactgegevens staan in de Houwe Zo. We zoeken nog extra vrijwilligers!

Mailchimp

Onlangs zijn we gestart met het direct informeren van onze leden met behulp  van Mailchimp. Met dit softwareprogramma kunnen we met 1 druk op de knop al onze leden met een e-mailadres voorzien van actuele informatie. Kort en bondig. De berichten komen ook op de website. Wij denken dat deze directe informatieverstrekking kan leiden tot een beter begrip van hetgeen wij als bestuur uitdragen. De eerste reacties zijn overwegend positief.

Lief en Leed

Met ingang van volgend jaar komen er voor Lief & Leed meer financiële middelen beschikbaar voor de afdelingen en identiteitsgroepen. De afdelingen hebben hier nadrukkelijk om gevraagd. Om dit mogelijk te maken heeft de Ledenraad besloten de contributie volgend jaar te verhogen naar €27,50. Als bestuur juichen we toe dat deze taak extra mogelijkheden krijgt. In samenspraak met de afdelingen en de identiteitsgroepen gaan we volgend jaar bespreken hoe we hierin met elkaar stappen kunnen zetten. Ik zou graag zien dat we bijvoorbeeld op het onderdeel uitvaartverzorging/-begeleiding we met elkaar de samenwerking zoeken en waarbij we niet kijken of iemand lid van het COM is geweest maar dat bepalend is dat hij marinier was.

Mariniersdag

Bij de behandeling van de begroting 2022 hebben we de Ledenraad gemeld dat we volgend jaar een mariniersdag gaan organiseren. Natuurlijk als dit veilig kan, maar laten we positief blijven denken. Dit zal gaan plaatsvinden in de zomer. Een dag voor jong en oud met een hoog reüniegehalte. De nadere invulling moet nog plaatsvinden maar denkbaar is dat we moeten uitwijken naar een locatie buiten Defensie. Maar zoals de marinier betaamd denken we niet in belemmeringen maar in oplossingen.

 

Ik wens u allen fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2022.

 

Piet Kruithof