Beste mensen,

We gaan richting herfst.

In de vorige Houwe Zo meldde ik dat we eindelijk in een fase kwamen met versoepelingen waardoor we meer activiteiten zouden kunnen gaan ondernemen. Ik had er zin in maar de inkt was nog niet droog of de touwtjes werden alweer aangetrokken. Het virus blijft ons verrassen en een planning van activiteiten  blijft lastig. Ik vrees dat dat voorlopig nog wel zo zal blijven.

De virusdreiging zorgt er ook voor dat Defensie erg voorzichtig is met het toelaten van burgers tot de kazernes. Die maatregelen, met ook de onzekerheid over wel of geen versoepelingen, waren voor het bestuur reden om de geplande Reünie omgeven door Sport en Spel van 11 september jl. te cancelen. We hebben dit besluit met “pijn in het hart” genomen maar er waren te veel onzekerheden.

Binnen het bestuur denken we inmiddels aan een andere opzet van deze dag op een locatie ergens centraal in ons land. Vanuit het land en van actief dienende mariniers ontvangen we al waardevolle ideeën die we betrekken bij onze plan. Heeft u ook voorstellen? Collega-bestuurder Eimerd van de Griend verneemt ze graag! We streven naar een succesvolle en ook sportieve dag met een hoog reüniegehalte. Het ontmoeten moet centraal staan.

Ik was 9 september jl. voor het COM aanwezig bij de commando-overdracht zeestrijdkrachten. Vice-admiraal Rob Kramer droeg het stokje over aan ranggenoot René Tas. De nieuwe commandant heeft het COM uitgenodigd voor een gesprek.

Dit jaar staan we stil bij de 55e verjaardag van het Mariniersmonument in Sittard. Vanaf deze plek heb ik hier al eerder op gewezen. Deze herdenking vindt plaats op 20 november a.s., hoofdzakelijk in de buitenlucht. Vooralsnog gaat dit evenement door. Door verschillende organisaties worden kransen gelegd waaronder het COM. Ik heb aan alle voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen begin dit jaar al aangegeven dat we als vereniging aandacht gaan geven aan deze bijzondere verjaardag van het monument. Inzet is om met 150 leden vanuit het gehele land in COM-tenue deel te nemen.  Het bestuur zorgt voor vervoer. Vanaf diverse plaatsen vertrekken bussen die bij opstappunten COM-leden ophalen en hen daar ook weer terugbrengen. Na afloop van de herdenking zorgt de organisatie voor een hapje en een drankje. Kortom u bent die dag onze gast en we hopen er een mooie en gedenkwaardige dag van te maken. We rekenen vanuit iedere afdeling en identiteitsgroep op zo’n 15 deelnemers dus lijkt het u leuk om deze herdenking bij te wonen? Meldt u aan bij uw afdeling of identiteitsgroep. Ik reken op jullie.

Inmiddels zijn we gestart met de brainstormsessies over de toekomst van de vereniging. Deze sessies, die we met elke afdeling of identiteitsgroep willen beleggen,  worden geleid door de bestuurders Derk Wisman en Eimerd van de Griend. Ik hoor van hen, maar ook van de voorzitters van de afdelingen die er bij waren,  dat er in een goede sfeer gediscussieerd werd over het toekomstbestendig maken van de vereniging. Ik vind het belangrijk dat we op deze manier informatie ophalen bij onze achterban. De komende maanden volgen nog diverse sessies. Er komen waardevolle suggesties die we straks gaan bespreken met de Ledenraad.

Ik heb in het verleden ook al eens gewezen op het belang van lief en leed. Ik ga op korte termijn in gesprek met de  verantwoordelijken voor lief en leed binnen de afdelingen en identiteitsgroepen. Ik wil met hen spreken over hoe we met elkaar invulling geven aan lief en leed, welke behoeften er zijn en hoe we  meer zichtbaar kunnen zijn voor onze leden.

We werken aan een servicepunt op de VGKAZ voor allerhande mariniersgerelateerde vragen vanuit de maatschappij. Dit servicepunt zorgt dat vragen (bijv. over zorg of over een evenement)  op de juiste plek komen. Ik verwacht daar veel van dus gaan we dat straks goed wegzetten via ondermeer de website en de social media. Houdt deze dus in de gaten.

Ik wens u allen een mooi en gezond najaar.