Beste leden,

Voor u ligt de zomereditie van de Houwe Zo.

Na een lange periode van sluitingen en vooral van beperkingen in onze vrijheid, zijn we aangekomen in een tijdperk waarin de regering de versoepelingen doorvoert. Dat houdt in dat we langzaam weer naar het nieuwe normaal gaan en elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Ik zie daar echt naar uit. Laten we hopen dat we dankzij de vaccinaties en de normale voorzorgsmaatregelen het virus geen ruimte meer bieden voor grootschalige uitbraken en we onze vrijheid behouden.

Met het oog op de toekomst van de vereniging beleggen we brainstormsessies. Met vertegenwoordigers van afdelingen en identiteitsgroepen gaan we het gesprek aan. Waar ligt onze stip op de horizon? Inmiddels is zo’n sessie met de eerste afdeling achter de rug. Een positieve start en we verwachten dat de andere afdelingen en identiteitsgroepen spoedig zullen volgen. De uitkomsten van deze sessies gaan we samenvoegen en voorleggen aan de ledenraad. We willen komen tot een breed gedragen aanpak van initiatieven, verdeeld over meerdere jaren , gericht op de toekomst van het COM.

De Nederlandse Veteranendag werd dit jaar gehouden in de stadsschouwburg van Den Haag met slechts een kleine groep vertegenwoordigers van Defensie en (veteranen)organisaties. De minister sprak de hoop uit dat deze dag dit jaar voor de laatste keer met een relatief klein gezelschap werd gevierd en dat we volgend jaar weer massaal op het Malieveld samenkomen.

Kijkend naar de versoepelingen verwacht ik dat we op 11 september a.s. onze jaarlijkse reünie omgeven door sport en spel kunnen beleven. Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen vanuit de afdelingen en identiteitsgroepen voor de sportactiviteiten, maar zorg dat je er die dag wel bij bent zodat je fysiek weer oud collega’s kunt ontmoeten. Het netwerkplein is goed bezet met mariniers- gerelateerde verenigingen en er zullen voldoende versnaperingen zijn om er een topdag van te maken.

Zoals u mogelijk hebt kunnen lezen is er een nieuwe wet de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) waar alle verenigingen en stichtingen aan moeten voldoen. De wet treedt per 1 juli a.s. voor een belangrijk deel in werking, vandaar dat het bestuur daar even prioriteit aan heeft gegeven om te zorgen dat we voldoen aan deze wet. Het afronden van het Huishoudelijk Reglement is daardoor in tijd wat opgeschoven. Ook wij hebben maar twee handen.

Op 20 november a.s. hebben we de kranslegging bij het Mariniersmonument in Sittard. Ditmaal voor de 55e keer. Vanwege dit jubileum willen we groots uitpakken. Het zou mooi zijn als we daar met 150 man van het COM aanwezig kunnen zijn. Het bestuur stelt bussen te beschikking om dit mogelijk te maken, zodat elke afdeling of identiteitsgroep 10 tot 15 man kan laten afvaardigen. Ik roep u op om u aan te melden bij het bestuur van uw afdeling of identiteitsgroep.

Naast bovenstaande evenementen hoor ik dat ook de afdelingen en identiteitsgroepen druk doende zijn met het weer oppakken van samenkomsten en vieringen. Fijn! Elkaar weer ontmoeten en spreken geeft inhoud aan de vereniging.

Ik wens u allen een fijne zomer.

 

Bron:
Tekst Houwe Zo – Juli 2021 – jaargang 72 nr. 3
Foto Redactie