Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het lente maar het voelt nog niet zo. Veel wind en buien en nog veel te fris voor de tijd van het jaar.

We kijken uit naar betere tijden, naar een mooi voorjaar en zeker ook naar versoepelingen in de Covid-maatregelen. Vorige week gingen de eerste versoepelingen in maar de druk op de zorg is nog zo groot dat ik verwacht dat de volgende stap nog wel even op zich zal laten wachten. Jammer want we staan klaar om de activiteiten weer op te pakken.

Op diverse plaatsen is op kleine schaal en coronaproof invulling gegeven aan de nationale 4 mei herdenking. Het is belangrijk dat we daar aandacht aan blijven geven en gelukkig doen we dat ook. Op diverse plaatsen is onze vereniging aanwezig geweest.  Als voorzitter mocht ik namens het COM een krans leggen in Almere.

Herdenkingsmunt 355 jaar Korps Mariniers

In mijn vorige voorwoord gaf ik aan dat de distributie van deze herdenkingsmunt door de afdelingen en identiteitsgroepen werd opgepakt. Veel vrijwilligers zijn aan de slag gegaan maar het proces is nog niet afgerond. Ik stel vast dat we met elkaar met deze verdeling wel op een leuke manier invulling geven aan de verbondenheid binnen onze vereniging. Ik hoor van diverse vrijwilligers leuke verhalen over hun contacten met onze leden. Sommige verhalen komen zelfs op Facebook. De ontmoetingen leveren ook informatie op over het wel en wee van leden. Soms is aanvullende actie nodig en wordt daarvoor gezorgd via onze Lief & Leed-contactpersonen, nuldelijnsondersteuning of anderszins.

Workshops ‘Stip op de horizon’

We denken na over de toekomst van de vereniging. Aan de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen hebben we gemeld dat we met hen en een vertegenwoordiging van hun achterban op korte termijn in gesprek willen om te verkennen wat er moet gebeuren om over 25 jaar nog een levensvatbaar COM te hebben. Eigenlijk hadden we al aan de slag willen zijn maar ook hier gooit het Covid-virus roet in het eten.

Reünie omgeven door Sport en Spel op 11 september 2021 (VBHKAZ Doorn)

Momenteel wordt er hard gewerkt om de Reünie omgeven door Sport en Spel op 11 september a.s. vorm te geven. Alles natuurlijk onder het voorbehoud van de noodzakelijke versoepelingen. We gaan en een leuke en sportieve dag van maken met veel gelegenheid voor ontmoeten en bijpraten. Ik roep u op deze activiteit alvast te noteren in uw agenda. Eind juni a.s. zal het besluit worden genomen of deze dag doorgang zal vinden.

Tenslotte

Samen met mijn bestuur, de vertegenwoordigers van de afdelingen en identiteitsgroepen en vele andere vrijwilligers houden we ook in deze Covid-periode de vereniging draaiend. Ook zonder activiteiten gebeurt er van alles in de vereniging waar aandacht voor moet zijn of waarop actie moet worden ondernomen. Dat is nodig en ik wil iedereen daarvoor ook bedanken.

Blijf gezond.

Piet Kruithof.

Bron:
Tekst Houwe Zo – Mei 2021 – jaargang 72 nr. 2
Foto Redactie