Hierbij alweer de eerste editie van de Houwe Zo van 2021.

We kampen nog steeds met de Covid-beperkingen maar gelukkig is men gestart met het vaccineren. Volgens alle deskundigen moet dat uiteindelijk ons weer de vrijheid geven. Laten we daarom hopen dat het vaccinatietempo wordt opgeschroefd en er snel zicht gaat komen op die zo vurig gewenste vrijheden.

Al bijna een jaar is het fysiek ontmoeten nauwelijks mogelijk en ik proef bij iedereen de wens dat we snel weer met elkaar fysiek kunnen overleggen en activiteiten ondernemen. Tijdens mijn ronde langs de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen, waarbij ik de herdenkingscoins 355 jaar Korps Mariniers heb afgegeven, bespraken we – coronaproof – de situatie bij die afdelingen en identiteitsgroepen. Ik heb die gesprekken zeer gewaardeerd en het heeft mij inzichten opgeleverd. Als de beperkingen om fysiek te vergaderen nog een poosje gehandhaafd blijven ben ik van plan om nogmaals zo’n ronde te maken om bij de praten met de besturen van afdelingen en identiteitsgroepen.

Terugblik

In onze gedachten zijn de leden die in 2020 zijn gestorven vanwege het Covid-virus en door andere oorzaken. Ik wens de nabestaanden sterkte met hun verdriet.

We hebben veel positieve reacties gekregen op onze speciale kerstpakkettenactie in het kader van 70 jaar COM. Door het persoonlijke pakket bij de doelgroep aan huis te bezorgen hebben we een goed zicht gekregen hoe deze leden zich door hun situatie heen slaan. Daar waar extra zorg nodig was zijn, waar mogelijk, hulpverleners ingezet.

De viering van het lustrum 355 jaar Korps Mariniers kon gezien de restricties vanwege Covid geen doorgang vinden. Uiteindelijk hebben we besloten om toch iets te doen voor onze leden en in samenwerking met de commandant van het Korps Mariniers (CKM) is er een herdenkingsmunt vervaardigd. Deze munt (coin) wordt via de afdelingen en identiteitsgroepen verspreid. Met behulp van vele vrijwilligers wordt dit verzorgd. Gelijktijdig ontvangt men een brief van CKM en een kaart van het Mariniersmuseum met daarop de route van de zwarte duivels in Rotterdam. Op vertoon van de kaart krijgt u een gratis toegang tot het museum. Voor onze buitenlandse leden proberen we via de defensieattachés in het buitenland de coins af te leveren.

Plannen voor 2021

Er komt een servicepunt waar iedereen zijn korps gerelateerde vraag kan stellen. Dit servicepunt wordt gehuisvest op de Van Ghentkazerne te Rotterdam en vrijwilligers van het COM gaan dit werk doen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Het servicepunt wordt het informatieknooppunt voor alle mariniers gerelateerde verenigingen en stichtingen. Nadere informatie hierover volgt binnenkort via de website.

We hebben enkele jaren geleden, gebaseerd op het advies van de werkgroep TOECOM, afspraken gemaakt om het COM te verjongen, over ledenwerving en over het activiteitenaanbod dat moet aansluiten bij de behoeften van de leden. Door diverse oorzaken krijgen deze afspraken onvoldoende opvolging. Er zijn veel goede ideeën en voorstellen maar het stokt bij de uitwerking. Het bestuur heeft besloten om o.l.v. de vicevoorzitter, zodra de Covid-spelregels het toelaten, het land in te gaan om bij elke afdeling/identiteitsgroep met de voorzitters en hun achterban in een workshop te inventariseren wat er moet gebeuren om ook het COM over 25 jaar nog levensvatbaar te hebben. Alle workshops moeten uitmonden in acties die we in samenspraak met de ledenraad  gaan koppelen aan personen die dit gaan uitwerken. Wij denken op deze manier e.e.a. te kunnen versnellen.

Op 11 september a.s. hopen we weer een Reünie omgeven met Sport en Spel te organiseren in de VBHKAZ te Doorn. Qua opzet kiezen we weer voor de richting waarmee we 3 jaar geleden zijn gestart. Dus we nodigen ook weer de mariniers gerelateerde verenigen uit om zich aan u voor te stellen op het netwerkplein onder het genot van een hapje en een drankje. Tip: noteer deze datum alvast in uw agenda!

Ik weet dat het nog ver weg is maar in november is het 55 jaar geleden dat het Mariniersmonument in Sittard werd onthuld. Wat zou het mooi zijn als we daar op 20 november met een 150 man in het COM tenue aanwezig zouden kunnen zijn bij het ceremonieel en bij de receptie in de Fanfarezaal met een hapje en een drankje. Het bestuur gaat in overleg met de voorzitters. Wij kunnen zorgen voor een centraal geregeld transport zodat iedere afdeling en identiteitsgroep met een delegatie aanwezig kan zijn. Het aantal deelnemers is een gegeven vanwege de capaciteit van de locatie in Sittard.

Ik wens u allen een goed voorjaar en blijf gezond.

Piet Kruithof.

Bron:
Tekst Houwe Zo – Maart 2021 – jaargang 72 nr. 1
Foto Redactie