Beste leden,
Voor u ligt alweer de eerste uitgave van 2024 en ik wil u graag attenderen op enkele aandachtspunten. Het eerste punt: de evenementen. We hebben weer het voornemen om als COM deel te nemen aan de Nederlandse Veteranendag (NLVD) op 29 juni te Den Haag en op 24 augustus willen we graag een mariniersdag in de Van Ghentkazerne te Rotterdam.

Beide evenementen vergen veel inzet om te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Daarom hebben we als bestuur besloten om de organisatie van de landelijke evenementen onder te brengen bij commissies. De leden van deze commissies zullen afkomstig zijn uit alle landelijke afdelingen en identiteitsgroepen.
Het bestuur blijft natuurlijk eindverantwoordelijk en zal ook de kaders bepalen. Het aangewezen bestuurslid draagt zorg voor de verbinding met de landelijke commissies en zorgt voor de verbinding met het bestuur.

Voor de NLVD en de mariniers dag zullen de afdelingsbesturen vrijwilligers zoeken voor de diverse commissies, zodat deze dagen landelijk worden gedragen.

Het tweede punt is de contributie 2023. Er zijn nu nog ongeveer 1300 leden die hun bijdrage voor dat jaar niet hebben voldaan en dat vind ik zorgelijk. Het is veel geld en de vereniging heeft de kosten al gemaakt. Ik nodig hen uit om alsnog zo snel als mogelijk te betalen. Momenteel zijn we een lijst aan het maken en zullen we via de afdelingen diegene benaderen die zijn bijdrage nog niet heeft voldaan.

Voor het jaar 2024 zit het betalingsverzoek gevoegd bij deze Houwe Zo. Zo zijn we er zeker van dat iedereen het betalingsverzoek heeft ontvangen en daarnaar kan handelen. Ik dring er bij iedereen op aan om de contributie 2024 op korte termijn te betalen. Tip: kijk bij het betalen meteen of u in 2023 heeft betaald. Mocht er nog niet betaald zijn kunt u het meteen doen.

Het lijkt ver weg maar op 10 december 2025 hebben we twee grote evenementen, het Korps viert zijn 360e verjaardag en het COM bestaat dan 75 jaar en we zouden dat graag groots willen vieren. Ook hier zal een commissie voor worden samengesteld, maar ik vraag u om alvast mee te denken hoe we deze gedenkwaardige dag zullen gaan vieren.

Ons project “Stip op de horizon” moet acties opleveren om het COM toekomstbestendig te maken. We willen naar een afronding komen en voor de resterende acties zoeken we nog naar vrijwilligers. Aan de afdelingen is gevraagd om nogmaals rond te kijken of er vrijwilligers zijn die hieraan willen bijdragen.

Op 12 maart jl. heeft vicevoorzitter Derk Wisman tijdens de ALV van Noord-Holland aan Gerard Stoute de oorkonde overhandigd die behoort bij zijn benoeming tot erelid van de vereniging. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, zowel op landelijk als afdelingsniveau.

Ik meld alvast dat er aan het einde van dit jaar een functie vrij komt binnen het bestuur. We gaan daarvoor een vacature plaatsen waarin we aangeven hoe we die functie graag ingevuld zien.

Tenslotte hoop ik dat we er met elkaar een mooi 2024 van gaan maken.

Uw voorzitter
Piet Kruithof