Met het verschijnen van alweer nr. 3 van de Houwe Zo zitten we midden in de zomer. Een zomer in het coronatijdperk.

Heel anders dan velen zich aan het begin van dit jaar hadden voorgesteld. Vakantiebestemmingen zijn aangepast en er wordt geklust. Op het zorgfront keert de rust terug maar we moeten met elkaar zorgen dat de goede ontwikkelingen ook zo blijven.

Allen dit herstellend zijn van deze virusziekte wens ik vanaf deze plek een spoedig en volledig herstel toe en sterkte aan allen die verdriet hebben vanwege het verlies van een familielid, vriend, bekende of collega. In de vorige editie hoopte ik nog dat het virus snel zou uitrazen maar helaas is inmiddels duidelijk dat het allemaal veel langer gaat duren en leven we nu in een bijzondere periode met allerlei regeltjes en proberen we inhoud te geven aan een 1,5 meter samenleving. Hopelijk komt er snel een vaccin!

Veel activiteiten zijn dit jaar al geschrapt of zijn uitgesteld. Alle ogen zijn nu gericht op 12 december aanstaande. Met de lustrumcommissie en CKM worden de regels omtrent COVID-19 nauwlettend in de gaten gehouden.

Korpsverjaardag

Op 12 december vieren we de 355e korpsverjaardag, een lustrumviering, en op die dag zal ook CKM zijn commando overdragen aan zijn opvolger. Dit alles wordt erg lastig in een 1,5 meter samenleving, met ook een achterban die kwetsbaar is voor dit virus. We houden hoop op een mooi ceremonieel met participatie van het COM en een gepaste lustrumviering.

Ondanks dat veel ontmoetingen en bijeenkomsten zijn geschrapt blijft het bestuur op post om de vereniging draaiend te houden. Inmiddels hebben wij wekelijks een digitale meeting om lopende zaken te bespreken en ons voor te bereiden op de toekomst. In onze contacten met de afdelingen en identiteitsgroepen houden we de vinger aan de pols. Hoe houden onze leden zich? Zijn er hulpvragen en kan de vereniging daarin iets betekenen (lief en leed)?

Onlangs hebben we een video-conferentie gehad met alle voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen. Het

voelde goed om elkaar zo weer eens te zien en met elkaar te spreken. Zo proberen we beeld te krijgen en te houden van hetgeen in het land leeft. Een vereniging ben je immers samen.

Huishoudelijk reglement

Achter de schermen werkt een werkgroep onder leiding van John Bindels aan het huishoudelijk reglement en de verwachting is dat het werkdocument op korte termijn aan de klankbordgroep om een reactie kan worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het huishoudelijk reglement met een voorstel aanbieden aan de ledenraad. Ik streef er naar om het dit jaar af te ronden.

Op het vlak van de zorgverlening (nuldelijnsondersteuning) is het gezien de omstandigheden rustig. Voor velen is de stap naar hulp lastig in verband met de coronamaatregelen, maar mocht u iets signaleren bij anderen schroom dan niet om onze coördinator Berend Timmermans te informeren.

Herinneringsnota’s

Ook dit jaar zijn de contributiefacturen met het nieuwe systeem verstuurd. Niet iedereen heeft tijdig betaald (er staan zelfs nog facturen uit 2019 open) en inmiddels zijn ruim 1600 herinneringsnota’s gestuurd. Dit kost allemaal veel tijd en geld. Aan hen wil ik vragen om snel de verschuldigde contributie te betalen anders moeten wij leden gaan uitschrijven en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Tenslotte wens ik jullie een mooie zomer, keep safe and healthy en hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel.

Piet Kruithof

 

Bron: Houwe Zo, juli 2020 – jaargang 71 – nr. 3