Beste Leden,

Voor u ligt alweer nummer 4 van de Houwe Zo, ons verenigingsblad. De zomervakantieperiode ligt achter ons, een periode waarin we allemaal wat tot rust te komen. Voor velen is dat gelukt als ik de social media mag geloven. Helaas hebben we ook in de voorbije periode afscheid moeten nemen van een aantal leden. Soms door ouderdom, soms door een ziekte. Mijn medeleven gaat uit naar de achterblijvers. Zeker als nabestaanden aangeven dit op prijs te stellen proberen we met een vertegenwoordiging van de vereniging bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij moeten het dan natuurlijk wel weten. Wij als bestuur hebben ook de vakantieperiode achter de rug en zitten inmiddels alweer volop in de afspraken en ontmoetingen. Steeds gericht op het belang van de vereniging en onze leden.

Helaas kunnen we nog niet melden dat het probleem in de software om onze contributiefacturen 2023 bij u te krijgen is verholpen. De techniek laat ons in de steek. Vele leden moeten nog de factuur voor 2023 krijgen. In nauw overleg met onze partners werken we aan een oplossing maar wees gerust u bent en blijft lid van onze mooie vereniging en de factuur komt er aan.

Het is nu 14 september 2023 wanneer ik dit voorwoord moet aanbieden aan de redactie.

Even een korte terugblik.

Op 9 en 10 september jl. was er voor de eerste keer het Mariniers Outdoor Event met bijna 100 deelnemers. Een weekend waar vaders (COM-leden of kandidaat-leden) met hun zoon of dochter diverse hindernissen hebben moeten nemen in een mariniersachtige ambiance. Ik heb vernomen dat alles in een prima sfeer is verlopen en dat iedereen ook enthousiast terugkijkt op het evenement. Verderop in dit blad een verslag van dit mooie initiatief dat ons ook weer 10 leden heeft opgeleverd. Mijn dank gaat uit naar de werkorganisatie. Met dit soort initiatieven willen we als vereniging ook tonen dat we interessant zijn voor de jongere oud-marinier.

In het verlengde hiervan moeten we ook eens kijken naar een aanpassing van de wat ouderwetse naam “soos-middag”. Dat trekt de jongere oud-marinier zeker niet. Een aantrekkelijke hedendaagse naam zoals bijvoorbeeld een “Mariniers ontmoetingscafé” spreekt meer aan.

Het eerste ceremonieel is achter de rug. Gisteren (13 september jl.) was ik bij de functie-overdracht van Korpsadjudant. Korpsadjudant Mark Veraart heeft de sabel overgedragen aan de nieuwe Korpsadjudant Rob Poesiat. Het bestuur wenst Rob veel succes in deze nieuwe rol.

Komende zaken.

Op 21 september a.s. zal diezelfde Mark Veraart de functie van Krijgsmachtadjudant aanvaarden. Hij neemt dan de functie over van Rob van Haastrecht. Een unieke gebeurtenis omdat wederom een marinier op deze functie wordt geplaatst. Iets wat zeer zelden voorkomt maar Mark is de juiste man op de juiste plaats.

Op 11 oktober a.s. de functie- overdracht van CKM waar wij als COM met minimaal 50 man mogen deelnemen aan het ceremonieel. Samen met afgevaardigden van de andere verenigingen en stichtingen komen we met een compagnie van 100 man onder aanvoering van de KOLMARNS (b.d.) B. Aben. De COM-deelnemers zullen worden begeleid door onze coördinator ceremonieel Peter Bercx.

Op 18 november a.s. worden er kransen gelegd bij het mariniersmonument Limburg te Sittard. Wilt u dit een keer meemaken meldt u bij de secretaris van de afdeling Limburg voor meer informatie.

Ook vermeld ik alvast de datum waarop het korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine staat gepland: 29 november a.s. T.z.t. ontvangen de afdelingen en identiteitsgroepen informatie over het verkrijgen van toegangskaarten. Volg de berichten.

Tenslotte….

… kan ik melden dat het Korps Mariniers voor een ingrijpende reorganisatie staat van de operationele eenheden. Ontwikkelingen w.o. die van de strijd in Oekraïne dwingen tot aanpassingen binnen onze defensie. Het Force design 2025 is daarin de leidraad. Inmiddels is binnen het 2 MCG een eenheid omgezet naar de nieuwe structuur om deze te beproeven. Ontwikkelingen die wij graag volgen maar die ook druk leggen op het hele korps. Daar moeten we begrip voor hebben. E.e.a. houdt o.a.. in dat de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn per direct voor alle activiteiten is gesloten. Samenkomsten aldaar voor bezoek zijn tot nader order niet meer mogelijk.

Ik wens u allen een mooi najaar.

Piet Kruithof,
uw voorzitter.