Beste leden,

Voor u ligt alweer nr. 4 van ons verenigingsblad.
Het zomerverlof zit er op, de zomer is voorbij en het bestuur maakt zich op voor de activiteiten in het najaar en winter. Er staat veel op de agenda, op enkele activiteiten kom ik hierna terug, maar denk bijvoorbeeld aan de vieringen van de korpsverjaardag bij de afdelingen en het ‘Oktoberfest’ van de IMSO.Waar we ook volop mee doende zijn is onze toekomstverkenning “Stip op de horizon”. Belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging, maar een onderwerp waarvoor het lastig is om steun vanuit onze achterban te verkrijgen. Leeft die zorg over het voortbestaan van de vereniging alleen bij het bestuur? Het lijkt van wel. Op de oproep om mee te helpen in werkgroepen aan de uitwerking van de vele input uit de verkenningsfase kregen we slechts 11 reacties. Dit is wel erg weinig, teleurstellend zelfs, voor een vereniging van ruim 5800 leden. We moeten door maar lopen zo wel vertraging op. Ik weet zeker dat er binnen ons ledenbestand leden zijn met kennis van management, marketing en structuurveranderingen. Ik roep hen op zich te melden bij onze vicevoorzitter Derk Wisman. Het gaat om projectmatige inzet gedurende een aantal sessies. Met andere woorden: “er zit een kop en een staart aan”, u bindt zich niet voor jaren! Het is echt belangrijk dat we het “oubollige imago” dat in de buitenwereld leeft over onze vereniging uit de wereld gaan helpen. De ideeën die we hebben opgehaald roepen om uitwerking. Wat zou het fijn zijn als we over een aantal maanden al de eerste resultaten zouden kunnen doorvoeren. Het bestuur wil best tempo maken maar we kunnen het niet alleen. Ik hoop dat een aantal leden zich aangesproken voelt en hun medewerking aanbiedt.

Op woensdag 31 augustus jl. vond de jaarlijkse relatievaardag bij de Koninklijke Marine plaats. Ik was daar namens het COM met onze secretaris bij aanwezig. Naast mooie demonstraties biedt deze vaardag veel mogelijkheden om te ontmoeten, informatie te delen en om ideeën die leven binnen de marine op te halen.

Ik wijs u nogmaals op de mogelijkheden om de locatie Nieuw Milligen, waar de nieuwe marinierskazerne gebouwd zal gaan worden, te bezoeken. U kunt u aanmelden via het Servicepunt Associatie Mariniers. Contactgegevens van het servicepunt staan in de Houwe Zo.

Op 16 november a.s. zal de Marinierskapel der Koninklijke Marine weer het traditionele jaarlijkse korpsconcert verzorgen. Wij zijn in gesprek met de korpsleiding om een groot aantal liefhebbers van deze muziek in de gelegenheid te stellen dit evenement bij te wonen. Houdt onze website en nieuwsbrieven in de gaten.

Op 19 november a.s. zal te Sittard de kranslegging plaatsvinden bij het Mariniersmonument aldaar. Ik zal daar namens het COM een krans leggen.

Uiteraard zal ik dat ook doen op 10 december a.s. op het Oostplein te Rotterdam.
De Stichting Saamhorigheidsdiner Oud-Mariniers (SSdOM) organiseert op 22 december a.s. het jaarlijkse diner voor onze buddy’s die weleens een uitje mogen hebben. Onze vertegenwoordigers van Lief & Leed bij de afdelingen zijn onlangs benaderd met de vraag of zij kandidaten willen opgeven. Ieder jaar is het diner een groot succes en kunnen de bezoekers terugzien op een avond waarin de verbondenheid, een van onze korpswaarden, is gevoeld.

Via onze periodieke nieuwsbrief via Mailchimp proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Deze nieuwsbrief (per email) gaat naar al onze leden en donateurs. Ontvangt u deze berichten nog niet? Mogelijk hebben wij dan geen (juist) mailadres van u. Check dit en geef de juiste gegevens door aan onze ledenadministrateur ( ledenadmin@contactoudmariniers.com ).

 

Uw voorzitter,
Piet Kruithof