Beste Leden

Editienr. 3 van ons verenigingsblad ligt voor u.

We hebben dit jaar geen Reünie omgeven door Sport en Spel georganiseerd maar een heuse mariniersdag en wel op 11 juni jl.. Een dag waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Een mooie dag met een hoog reüniegehalte maar helaas niet in een vertrouwde kazerne maar in Biddinghuizen. En dat was voor velen nou niet de meest gewenste plek om te komen want de opkomst was zeer matig. Dat is jammer want het organiserend comité heeft er veel effort in gestoken om er op deze locatie toch een mooie dag van te maken met muziek, een hapje en een drankje. Overigens wordt zo’n dag alleen een feest als je er zelf ook wat energie in stopt en niet verwacht dat alles van minuut tot minuut is geregeld. Los van het aantal bezoekers hebben we wel een mooie dag gehad waarbij het geweldige weer ons natuurlijk heeft geholpen. Natuurlijk gaan we deze dag evalueren. Wat ging goed en wat kan beter? We hebben de afdelingen om input gevraagd.

Tijdens deze dag is het beschermheerschap van onze vereniging officieel overgedragen van de Brigadegeneraal J. Mac Mootry aan de huidige korpscommandant Brigadegeneraal J. Hut. Dit gebeurde met een peddeloverdracht. Tevens is bij de Brigadegeneraal Mac Mootry de baton behorend bij het erelidmaatschap van de vereniging opgespeld.

Ook hebben we op deze dag bij onze oud ledenadministrateur Gerrit Goudkade de baton behorend het erelidmaatschap van de vereniging opgespeld. Dit als dank voor de bijna 25 jaar dat hij deze functie heeft ingevuld.  Andre Westland heeft sinds 1 september vorig jaar het stokje overgenomen en we hopen lang van zijn diensten gebruik te kunnen maken. Bedankt Gerrit en succes Andre!

De Nationale Veteranendag in Den Haag werd ‘s morgens gestart op een ponton op de Hofvijver waar de Koning de naamlinten aan het korpsvaandel heeft gehangen. Op deze naamlinten de vermeldingen van “Helmand”, “Kandahar” en “Uruzgan“,  de gebieden waar het Korps Mariniers aan geheime en reguliere operaties heeft deelgenomen. De gewapende eenheden werden vergezeld van een 6 tal Afghanistan-veteranen in hun veteranen kostuum. Het COM was daarin goed vertegenwoordigd.

Deze veteranendag is een dag van, voor en door veteranen. Op deze dag kunnen we ons als grootste vereniging laten zien aan heel Nederland, maar ook hier viel de opkomst van onze leden tegen. We hebben dit jaar naast onze gebruikelijke tenues in de vorm van een pilot een nieuw informeel tenue  geïntroduceerd. Een aantal leden liep in dit tenue mee in de Fanionwacht en in een apart peloton. Wij menen dat we met dit nieuwe informele tenue voor velen aan aantrekkingskracht winnen. Op dit tenue kregen we bijzonder positieve reacties. Uiteraard gaan we ook deze pilot evalueren. Het is uiteindelijk de Ledenraad die hierin het laatste woord heeft. Verder was het een gebruikelijke dag met een hoog reüniegehalte met veel bier.

In de ledenraadsvergadering  van 30 juni jl. is voorzien in de vacature die eind 2021 ontstond met het vertrek van Paul Bosschart. De ledenraad benoemde de heer Ed Bergman tot bestuurslid algemeen. Hiermee is het bestuur weer compleet. Intussen gaan we ook gestaag verder met ons project “Stip op de horizon”, onze toekomstverkenning. De uitkomsten van dit project moeten er voor zorgen dat onze mooie vereniging oom in 2030 nog voldoende levensvatbaar en aantrekkelijk is.

We richten ons nu op het zomerverlof maar achter de schermen wordt er al volop nagedacht en gewerkt aan de activiteiten dit najaar en winter. Ook op afdelingsniveau. Probeer waar mogelijk daarbij aan te sluiten of deel te nemen. Men organiseert het niet voor zichzelf maar voor onze achterban. En doet men een beroep op ondersteuning of vraagt men om mee te denken schroom dan ook niet. Samen maken immers we de vereniging. Ik wens iedereen een fijne zomer.

 

Piet Kruithof

Uw voorzitter.