Beste leden,

Voor u ligt alweer het 2e nummer van ons blad Houwe Zo. Toen ik dit voorwoord schreef waren de Corona-beperkingen gelukkig ingetrokken en is het land weer open. En dat is goed te merken aan alle activiteiten die er in het land weer worden ontplooid.

Na de inval in Oekraïne heeft Defensie bepaald dat er op de kazernes geen ruimte is voor uitbundige samenkomsten waarbij ook een biertje wordt gedronken. Daarom moeten we voor de Mariniersdag op 11 juni a.s. helaas uitwijken naar een civiele locatie te Biddinghuizen.

De organisatie werkt intussen aan de invulling van deze dag en ik ga ervan uit dat het een topdag gaat worden met een hoog reüniegehalte. Heeft u zich al aangemeld voor deze dag bij uw afdeling of identiteitsgroep? Zorg dat u erover mee kunt praten! Alle informatie voor deze dag is terug te lezen op onze website.

Tijdens de herdenkingsplechtigheden waren wij als COM goed vertegenwoordigd. Het was fijn om te zien dat ook bij onze inwoners het besef leeft dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. Zij waren in ook in grote getale aanwezig. Opkomst achterban beperkt Het bestuur is op verschillende ALV’s van afdelingen en identiteitsgroepen geweest. Jammer dat de opkomst vanuit de achterban dan zo beperkt is. Dat zijn de momenten waarop we met elkaar kunnen spreken over het wel en wee van de vereniging en waar we met elkaar vorm en inhoud geven aan de vereniging.

Wij, het landelijk bestuur en de besturen van de afdelingen en identiteitsgroepen, hebben juist uw mening en steun nodig om de juiste weg te bewandelen naar de toekomst. We merken uit de contacten via de mail en tijdens gesprekken dat de door ons verstrekte informatie niet bij al onze leden terecht komt en dat is jammer omdat dat weer aanleiding geeft tot onbegrip en misverstanden. Een delegatie van het bestuur werkt aan onze toekomstverkenning “Stip op de horizon”. Uit de gevoerde gesprekken komen briljante ideeën om het voor de buitenwereld “oud bollige imago” van onze vereniging uit de wereld te helpen. We gaan dat allemaal uitwerken en de voorstellen leggen we voor aan de Ledenraad. Duidelijk is voor iedereen dat we in actie moeten komen anders bloedt onze vereniging dood maar voor velen is veranderen moeilijk.

Toch doe ik een oproep aan allen om in het belang van de vereniging te blijven meedenken over de toekomst van de vereniging. Juist vanwege die toekomst moeten wij als bestuur soms snel handelen als zich een kansrijk idee aandient. Ik vraag jullie dan wel om begrip en medewerking. We doen het niet uit eigenbelang maar voor de vereniging. Via onze digitale Mailchimp-nieuwsbrief informeren we jullie regelmatig over actuele zaken. Ontvangt u deze berichten nog niet dan hebben wij mogelijk geen (juist) e-mailadres van u. Check dit en geef de juiste gegevens door aan onze ledenadministrateur: ledenadmin@contactoudmariniers.com

Servicepunt

Het Servicepunt Associatie Mariniers is inmiddels 5 maanden operationeel. In toenemende mate weet men dit Servicepunt te benaderen. Men ontvangt allerhande vragen en men heeft al velen kunnen voorzien van de juiste informatie. Voor contactgegevens zie de rubriek COMINFO.

Ik wens iedereen een mooi voorjaar en zie u graag op de komende Mariniersdag.

 

Uw voorzitter,

Piet Kruithof