Beste mensen,

Ik schrijf dit voorwoord zittend in een heerlijk voorjaarszonnetje.  Nederland is weer “open”. Nagenoeg alle COVID-maatregelen zijn ingetrokken en we mogen onze activiteiten weer uitvoeren.

Ik heb vorige week de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen bijgepraat. Ik heb ze meegenomen in de zaken waar het bestuur mee doende is en zij vertelden mij wat er bij hen leeft. Het is fijn om te horen dat iedereen vol goede moed is en er zin in heeft om er een mooi verenigingsjaar van te maken. Diverse activiteiten staan in de planning en ik hoop en verwacht dat het daar niet bij zal blijven.

Nagenoeg iedereen heeft de algemene ledenvergadering (ALV)  van de eigen afdeling of identiteitsgroep gepland. Een belangrijk moment voor de achterban om met het bestuur te overleggen over de activiteiten die men wil gaan oppakken. Het bestuur heeft afspraken gemaakt om met een vertegenwoordiger bij alle ALV’s aanwezig te zijn zodat we daar ook ervaren wat er leeft binnen de vereniging.

Nu het gevaar van Corona naar de achtergrond lijkt te verdwijnen worden we nu dagelijks geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Dat geeft spanningen en veel vragen bij de inwoners van Europa, en zelfs ook buiten Europa. Hoe gaat de strijd zich ontwikkelen? De doemdenkers hebben het al over een WWIII maar ik hoop dat dat ons bespaard blijft en dat het gezond verstand zal zegevieren.

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse Reünie omgeven door Sport en Spel om te bouwen naar een dag waarin het reüniegehalte hoog in het vaandel zal staan. Een dag van en voor mariniers met onder meer als doel ook de jongere marinier te bereiken. De mariniersdag zal plaatsvinden op zaterdag  11 juni a.s. in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Noteer dit evenement alvast in uw agenda! Zodra we meer details hebben over het programma, de wijze van aanmelding etc. dan zullen we dat via de sociale mediakanalen verspreiden.

Intussen werkt een delegatie van het bestuur gestaag door aan onze toekomstverkenning “Stip op de horizon”. In de loop van dit jaar moet duidelijk worden welke acties vereist zijn zodat onze vereniging ook in 2050 nog bestaansrecht heeft. We voeren die verkenning uit met gesprekken bij de afdelingen en identiteitsgroepen. Daarnaast zijn er studenten bezig met het onderzoeken van de vraag wat de hedendaagse marinier bindt en boeit. Die uitkomsten zijn van belang voor de toekomst van het COM. Via ons periodiek Mailchimpbericht hebben we u over dit onderzoek al geïnformeerd. Ontvangt u deze berichten nog niet? Mogelijk hebben wij dat geen (juist) mailadres van u. Check dit en geef de juiste gegevens door aan onze ledenadministrateur.

In mijn vorige voorwoord heb ik u geattendeerd op het Servicepunt Associatie Mariniers. Heeft u mariniersgerelateerde vragen? Stel ze aan het servicepunt. Voor contactgegevens zie de rubriek COMINFO. Het is mooi om te ervaren dat het servicepunt al wordt benaderd met vragen en we daarmee onze mariniers en hun achterban op de juiste manier kunnen helpen of hen kunnen adviseren hoe te handelen.

De bezoekdagen aan de VBHKAZ komen terug! Jaarlijks komen er 3 momenten op een woensdag om deze kazerne te bezoeken. Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger die de rol van POC wil oppakken en als gids de bezoekers wil begeleiden over het kazerneterrein, dit in samenspraak met de kazerneadjudant.