Wij zijn op zoek naar een enthousiast
Bestuurslid  Algemeen

Het bestuur van het COM telt 7 personen en door het recente vertrek van collega Paul Bosschart is een vacature ontstaan. Daarom zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van Bestuurslid Algemeen.

Informatie over de vereniging

De vereniging telt ca. 6.000 leden en donateurs. Nagenoeg alle leden en donateurs wonen in Nederland en een aantal woont verspreid over de gehele wereld.
In Nederland is men ingedeeld bij een afdeling of identiteitsgroep.
De meeste activiteiten vinden plaats op niveau van de afdeling of identiteitsgroep. Enkele activiteiten vinden landelijk plaats.
De vereniging geeft het blad “Houwe Zo” uit, beheert een website en communiceert via social media.

De leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenraad, bestuurt de vereniging en onderhoudt contacten met korpsleiding en met de aan het Korps Mariniers gelieerde verenigingen en stichtingen.

We denken we na over onze toekomst. Wat moeten we gaan doen om in 2050 ons eeuwfeest te kunnen vieren? Wat is onze stip op de horizon? Onder andere met gesprekken bij afdelingen halen we informatie op voor een actieprogramma.

Functie-informatie

Het Bestuurslid Algemeen is belast met algemene taken ter ondersteuning van het functioneren van de vereniging. Daarbij werkt hij nauw samen met de overige bestuurders, in het bijzonder met de secretaris.

Voorts:

 • draagt zorg voor de opmaken van oorkondes voor ereleden, leden van verdienste en blijken van waardering, de aankoop en het beheer van de bijbehorende batons en fotolijsten;
 • actueel houden van de overzichten van ereleden en leden van verdienste;
 • ondersteunen van de secretaris bij verslaglegging van de vergaderingen van de ledenraad en overige zaken;
 • het vertegenwoordigen van het bestuur bij vergaderingen en bij jaarlijkse feestmiddagen/-avonden van afdelingen en identiteitsgroepen’
 • het bijwonen als vertegenwoordiger van het bestuur van evenementen en bijeenkomsten van de Koninklijke Marine en in het bijzonder van het Korps Mariniers.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • is lid of buitengewoon lid van het COM;
 • is flexibel, een teamspeler en beschikt over goede omgangsvormen en toont initiatief;
 • is bekend met / heeft ervaring met het besturen van een vereniging;
 • heeft kennis en ervaring met secretariële werkzaamheden zoals verslaglegging verzorgen, voeren van correspondentie;
 • is vaardig met het gebruik van PC/laptop en programma’s als Word, Excel; ook bekend met digitaal vergaderen;
 • beschikt over voldoende tijd voor de (veelal ’s avonds) vergaderingen en bijeenkomsten en
 • heeft natuurlijk affiniteit met het hedendaagse Korps Mariniers.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, Kees Wit (tel. 06-53177453 of via secrcomnl@gmail.com). Hij kan u ook informeren over de procedure.

Solliciteren

Hebben we uw belangstelling gewekt? Ambieert u deze boeiende vrijwilligersfunctie? Stuur dan u reactie met uw motivatie en met uw CV voor 21 februari a.s. naar Kees Wit,  secretaris van het bestuur. Adres: Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch.

Bij voorkeur ontvangt het bestuur uw reactie per mail: secrcomnl@gmail.com