INTRODUCTIE

Het project Stip Op De Horizon (SODH) is al enige tijd onderweg. Het project heeft als doel om onze vereniging toekomstbestendig te maken. Met regelmaat geef ik een overzicht van de stand van zaken. Dat doe ik tijdens allerlei vergaderingen, in de “Houwe Zo” en ook op sociale media. Bij deze op speciaal verzoek een wat uitgebreider verslag, en zoals gevraagd via deze nieuwsbrief. Veel leesplezier! Met korpsgroet – Derk Wisman, vicevoorzitter COM

ACHTERGROND SODH

Eind 2020 is het bestuur – toen nog midden in de Corona tijd – bijeen geweest om te praten over de toekomst van onze vereniging. Er is toen een aantal vragen aan de orde geweest. Welke doelen willen we bereiken? Zijn deze doelen realistisch en meetbaar? Welke mogelijke initiatieven zijn er die leiden tot het bereiken van deze doelen? En wie kan welk initiatief persoonlijk omarmen? Waar staan we over 5 of 10 jaar, met andere woorden wat is onze stip op de horizon? Hoe worden we aantrekkelijk voor alle mariniers? Hoe gaan we er voor zorgen dat we als vereniging blijven bestaan?

 BRAINSTORM SESSIES

Direct na de bovengenoemde vergadering is het project “Stip Op De Horizon” (SODH) gestart. In 2021 en 2022 zijn Eimerd van de Griend en ik bij nagenoeg alle afdelingen, onderafdelingen en identiteitsgroepen langs geweest om met de leden van gedachten te wisselen. Met de uitkomsten van deze bijeenkomsten is een breed en representatief beeld opgehaald om met elkaar aan de slag te gaan om de stip op de horizon te bereiken.

DOELGROEP

De doelgroep van het COM betreft alle mariniers. Binnen die doelgroep zijn er diverse subdoelgroepen te onderscheiden. Voor het project SODH is de focus op de subdoelgroep van alle mariniers – actief en niet meer actief – in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar.

BESLUITVORMING

Zo’n veranderingstraject doe je natuurlijk niet alleen. Op diverse momenten is er steun geboden vanuit de leden. Op deeltrajecten zijn deskundigen en enthousiastelingen uit eigen gelederen ingezet. Zo is er uiteindelijk een actieve groep van zo’n 30 leden die het project SODH ondersteunen. En tijdens alle vergaderingen van de Ledenraad is een update gepresenteerd. Het resultaat hiervan is dat alle veranderingen maximaal herkend en daardoor gedragen worden.

TOEGEVOEGDE WAARDE & ONDERSCHEID

Om als COM bestaansrecht te hebben is het van belang om toegevoegde waarde bieden. En dat kan door o.a. een duidelijk doel te stellen, een sterk merk te creëren, een heldere boodschap paraat te hebben en verwachtingen waar te maken. Het COM is onderscheidend en wordt gekenmerkt door het “mariniers DNA”. De vereniging is exclusief voor alle mariniers.

STIP OP DE HORIZON

En wat is die “stip op de horizon” nou eigenlijk? Waar willen we naar toe? Wie willen wij zijn? Wat willen we bereiken? Oftewel, wat is onze visie. Na veel omzwervingen zijn we uiteindelijk uitgekomen op heel kort en krachtig:

“In 2025 hét platform voor mariniers”

KERNWAARDEN

De kernwaarden van het COM moeten passen bij de gehele doelgroep. Logischerwijs is uitgekomen op de kernwaarden van het korps mariniers: verbondenheid, kracht en toewijding. Waarbij die een eigen accent krijgen op samenzijn, zorg en maatschappelijke betrokkenheid.

Verbondenheid

We spreken dezelfde taal – mariniers DNA – waardoor eenheid ontstaat. Binnen het COM is iedereen gelijk en is plezier maken en samenzijn belangrijk. Het COM verbindt alle mariniers.

Kracht

Het COM is een hechte vereniging met een stevige (lokale) voetafdruk. Zij is de grootste en daardoor ook de krachtigste mariniers community.

Toewijding

De leden zijn toegewijd naar elkaar. Men zorgt ongevraagd en onvoorwaardelijk voor elkaar. Het COM is betrokken bij haar (lokale) maatschappelijke omgeving.

SLOGAN

De merknaam COM is krachtig en bekend. Gekozen is om de naam anders te gaan laden. Dus niet meer met “Contact Oud en actief dienende Mariniers” maar met een onderscheidende en krachtige slogan. Er zijn verschillende slogans de revue gepasseerd. Uit een enquête is gebleken dat maar liefst 85% van de respondenten een voorkeur had voor:

“Eens marinier, altijd marinier!”

POSITIONERING

De stip op de horizon wordt bereikt door ambitieus te zijn. Waarbij de komende tijd stapsgewijs de volgende ambitie wordt waargemaakt:

“Het COM is het grootste, beste en meest actieve platform voor mariniers. Een maatschappelijk relevante community waar mariniers kameraadschappelijke gezelligheid vinden en voor elkaar en voor anderen klaar staan. Met een hechte organisatie waar betrokkenheid en samenwerking hoog in het vaandel staan. Het platform biedt mariniers toegang tot diverse aantrekkelijke diensten, producten en stoere events”.

Voor de agenda: Mariniers Outdoor Weekend

Voor: mariniers met zoon(s) en/of dochter(s)

Begin september 2023 kunt u deelnemen aan het Mariniers Outdoor Weekend. Voor maximaal 200 leden en ook niet-leden, m;ét zoon(s) en/of dochter(s) komt is er een uitdagend en sportief programma.  De minimale leeftijd is 8 jaar. Waar gaat het om:

  • Gezelligheid
  • Reünie karakter
  • Uitdagende outdoor activiteiten (ook geschikt voor kinderen)
  • Sport en spel
  • Optimale verzorging (eten/drinken, huisvesting)

De locatie van het outdoor evenement is Eben Emael, in België, even ten zuiden van Maastricht. Nadere informatie volgt.

HUISSTIJL & COMMUNICATIE

Bij een gemoderniseerde vereniging hoort natuurlijk een logo en huisstijl die de doelgroep aanspreken en van deze tijd zijn.

De werkgroep “merkidentiteit” heeft veel tijd gestopt in het ontwikkelen van een logo. Daarnaast is advies ingewonnen van extern adviesbureau ARA. Gekozen is voor een rood-wit-blauw logo met daarin een gestileerde versie van het korpswapen, aangevuld met de nieuwe slogan “eens marinier, altijd marinier”. Over een aantal dagen volgt een allerlaatste enquête om de laatste details goed af te stemmen.

De komende tijd zal de nieuwe huisstijl worden geïmplementeerd. Zo zullen de “Houwe Zo” en de website een nieuw jasje krijgen. En wat later in het jaar volgt een nieuwe website, een zogenaamde “app” en ook de mogelijkheid voor een persoonlijke online account. Op dit moment worden deze online communicatiemiddelen verder ontwikkeld. Uiteraard worden alle andere communicatiemiddelen zoals folders, presentaties, video’s, de inrichting van de beurs stand en andere “goodies” ook omgekat naar de nieuwe huisstijl.

VRIJETIJDSTENUE

Er wordt ook nagedacht over het vrijetijdstenue. Afgelopen NLVD is daar een pilot voor uitgevoerd. Dat zal ook dit jaar weer het geval zijn. De deelnemers aan de pilot worden uitgerust met een zwarte outdoor broek van het merk Berghaus. En een groen kwaliteitspoloshirt met een in geborduurd nieuw logo. En een paar hoge schoenen en een riem. Voor de komende pilot wordt samengewerkt met het bedrijf LV Equipment, een toonaangevend bedrijf dat ook toeleverancier is van het korps mariniers. LV Equipment treedt op als sponsor waardoor een zeer aantrekkelijke prijs is gerealiseerd. Bij deze nodig ik alle veteranen die mee wensen te lopen in het nieuwe tenue om zich aan te melden. Over de aanmeldingsprocedure wordt u nader geïnformeerd.

En wat wordt er nog meer gerealiseerd?

We gaan de volgende onderwerpen behandelen en daarna óók toekomst gereed maken:

  • Structuur – Past de huidige organisatiestructuur bij het COM? Of dient er een andere structuur te komen?
  • Ontmoetingsplaats – De beste en meest actieve ontmoetingsplaats wordt ontworpen. Dit wordt natuurlijk de nieuwe website maar dit kan ook een fysieke locatie of een papieren versie zijn.
  • Zorg – De beste zorgcomponent wordt ontwikkeld die aansluit bij de doelgroep. Op de nieuwe website worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.
  • Maatschappelijke betrokkenheid – Wat is die maatschappelijke betrokkenheid die aanslaat bij de doelgroep? En hoe ziet die er dan uit.
  • Diensten & producten – We gaan op zoek naar diensten en producten die interessant zijn voor de doelgroep. En hoe krijgen we die beschikbaar.