Onderzoek in uitvoering
Achter de schermen van het onderzoeksprogramma
Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië,
1945-1950

Op zaterdag 2 november 2019 organiseren wij een publieksbijeenkomst in samenwerking met het Nationaal Archief. Tijdens deze bijeenkomst staat het doen van (archief)onderzoek centraal: hoe ziet ‘onderzoek doen’ er in de praktijk uit? Welke bronnen worden gebruikt voor het Indonesië-onderzoek en wat vertellen ze ons? Hoe gaan de onderzoekers om met eenzijdigheid en tegenstrijdigheden in de bronnen? En hoe zorgen ze voor meerstemmigheid?

In diverse workshops en presentaties delen de onderzoekers van het programma en enkele externe deskundigen ervaringen uit hun onderzoekspraktijk. Daarnaast biedt het Nationaal Archief workshops aan over het doen van archiefonderzoek, en worden er rondleidingen gegeven door het depot en de expositie Topstukken in perspectief.

U kunt deelnemen aan het ochtend- of aan het middagprogramma, met nagenoeg dezelfde sessies. Via Eventbrite kunt u zich voor één van beide dagdelen aanmelden. In beide dagdelen worden zowel Nederlands- als Engelstalige sessies aangeboden. De voertaal van het plenaire gedeelte is Nederlands, met Engelse boventiteling.

Het volledige programma is te lezen op onze website.
U kunt zich aanmelden voor de ochtend of middagsessie via Eventbrite. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 27 oktober 23:30 uur.
Ochtendprogramma, zaterdag 2 november

09.30                      Inloop met koffie / thee

Plenair gedeelte
10.00 – 10.05     Welkom door Marens Engelhard, directeur Nationaal Archief
10.05 – 10.25     Presentatie door Frank van Vree, directeur NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies en  penvoerder van het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië,1945-1950

Keuzesessies
10.40 – 11.30    Eerste blok met keuze uit presentaties, workshops en rondleidingen
11.40 – 12.30    Tweede blok met keuze uit presentaties, workshops en rondleidingen
12.30                      Einde bijeenkomst

Middagprogramma, zaterdag 2 november

13.00                      Inloop met koffie / thee

Plenair gedeelte
13.30 – 13.35     Welkom door Marens Engelhard, directeur Nationaal Archief
13.35 – 13.55     Presentatie door Mariëtte Wolf, programmaleider Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Keuzesessies
14.10 – 15.00    Eerste blok met keuze uit presentaties, workshops en rondleidingen
15.10 – 16.00    Tweede blok met keuze uit presentaties, workshops en rondleidingen
16.00                       Einde bijeenkomst