Aan alle (oud-)mariniers kikvorsman, mountainleader, terreurbestrijder (BBE-Marns, BBE-SIE, UIM)(0096) en operator NLMARSOF (PS04967)

Het voornemen bestaat om op 6 maart 2019 in de Johan de Wittzaal bij de van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063NJ Rotterdam, ’s middags (14.00 uur) en ’s avonds (19.00 uur) twee identieke informatie- en oprichtingsbijeenkomsten te organiseren om een

IDENTITEITSGROEP MARINIER SPECIALE OPERATIES
kort “IMSO”

op te richten als zelfstandige afdeling van het COM. U kunt zich aanmelden voor één van beide bijeenkomsten via imsoleden@gmail.com of schriftelijk (vóór 1 maart a.s.) naar Bestuur IMSO, Amerbos 150, 1025ZR Amsterdam, met uw naam, registratienummer en militaire achtergrond. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat u lid bent of zult worden van het COM.

Na aanmelding ontvangt u per e-mail of schriftelijk een bevestiging met daarbij het Voornemen tot Oprichting met agenda en het voorlopig Huishoudelijk Reglement. Deze bevestiging heeft u nodig om het kazerneterrein te kunnen betreden. U bent verplicht zich te identificeren met een geldig Nederlands indentificatiebewijs. Na afloop van de bijeenkomst kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid!

Het voorlopig bestuur en initiatiefnemer/organisator bestaat uit:
Karel van G., Fred M., Jannes de J., Klaas W., Robert L., Geert K. en Hans S.

IMSO is gelieerd aan de “Netherlands Maritime Special Operations Force” (NLMARSOF)

“Doelgericht, Flexibel en Onorthodox”