Vorige week kreeg het COM het verzoek van verzorgingstehuis “Woonoord” te Doorn een COM-vlag voor de instellingen te mogen hijsen.In het woonoord, dat nog steeds in quarantaine is, wonen een aantal Oud-Mariniers. Het in quarantaine moeten verblijven en het niet doorgaan van de Landelijke Veteranen dag te Den Haag zaterdag 27 juni a.s. was de reden van het verzoek.

 

Uiteraard werd aan dit verzoek voldaan en afgelopen maandag was het zover. Cees Mudde, de voorzitter van COM Utrecht, hees de vlag in top voor het verzorgingstehuis. Ondanks dat niet iedereen hierbij aanwezig  kon zijn was het een ceremoniële actie, dat werd gewaardeerd en dat bij een aantal Oud-Mariniers een bijzonder blij gevoel gaf.

Het Woonoord

In Het Woonoord wonen voornamelijk leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Deze mensen hebben een Wlz–indicatie (Wet langdurige zorg) voor zorg met hun partner. Het begrip ‘dienstslachtoffer’ is breed. Dit betreft alle geüniformeerde diensten: leger-, land- en luchtmacht, brandweer en politie. Ook iemand met zorgindicatie zonder geüniformeerde achtergrond kan hier komen wonen, al hebben geüniformeerden voorrang.

Tekst encollage: Eimerd van de Griend
Foto aanvang bericht: Het Woonoord