Tijdens de algemene ledenvergadering van afdeling Noord-Holland (29-9-2021) is terugtredend bestuurslid Dirk van Schalkwijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Als waardering werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Hij ontving de oorkonde van COM-voorzitter Piet Kruithof, samen met de bijbehorende baton en de COM-coin.

Wij feliciteren Dirk met deze benoeming.

Bron: bestuur COM