Het VP levert jaarlijks een bijdrage aan plechtigheden en herdenkingen. In een aantal gevallen wordt door het VP op verzoek van een andere organisatie een Erecouloir samengesteld uit leden van veteranenverbanden, die zijn aangesloten bij het VP. Op deze wijze wordt bijgedragen aan erkenning en waardering voor de veteranen. De hier gegeven richtlijnen, zoals hierna weergegeven, zijn binnen het VP door het bestuur vastgesteld en gelden dus specifiek voor deelname aan plechtigheden namens en onder verantwoordelijkheid van het VP.

Doel
Het VP wil dat deelname aan plechtigheden, en zeker Erecouloirs, respectvol en waardig is, Dit willen wij bereiken door de deelnemers aangeleverd door het VP correct gekleed zijn en dat “de eenheid van tenue” wordt gewaarborgd.

Lees hier verder