Introductie

Zoals iedereen wel weet is het ledenaantal van het COM aan het afnemen. In het geval die trend niet wordt gekeerd dan bestaat het COM over 15 jaar niet meer. En dat is natuurlijk onacceptabel. Daarom is 1,5 jaar geleden gestart met het project Stip Op De Horizon (SODH). Met SODH wordt in nauwe samenspraak met alle leden een pad naar de toekomst uitgestippeld: “In 2025 de aantrekkelijkste vereniging voor (alle) mariniers!”

Toegevoegde waarde

Om als organisatie bestaansrecht te hebben is het van belang om toegevoegde waarde bieden. En dat kan door o.a. een duidelijk doel te stellen, een sterk merk te creëren, een heldere boodschap paraat te hebben en verwachtingen waar te maken.

Doelgroep

De doelgroep van het COM betreft alle mariniers. Binnen die doelgroep zijn er diverse subdoelgroepen te onderscheiden. Voor het project SODH is de focus op de subdoelgroep van mariniers – actief en niet meer actief – in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar.

Kernwaarden en onderscheid

De kernwaarden van het COM moeten passen bij de gehele doelgroep. Logischerwijs is uitgekomen op de kernwaarden van het korps mariniers: verbondenheid, kracht en toewijding. Waarbij die een eigen accent krijgen op samenzijn, zorg en maatschappelijke betrokkenheid.

Het COM is onderscheidend en wordt gekenmerkt door het “mariniers DNA”. De vereniging is exclusief voor alle mariniers.

Positionering

De stip op de horizon wordt bereikt door ambitieus te zijn. Waarbij de komende tijd stapsgewijs de volgende ambitie wordt waargemaakt:
Het COM is de grootste, beste en meest actieve ontmoetingsplaats voor alle mariniers. Een maatschappelijk relevant platform waar alle mariniers niet alleen kameraadschappelijke gezelligheid vinden maar ook voor elkaar en voor anderen kunnen zorgen. Met een solide organisatiestructuur waar altijd behoefte is aan betrokken en resultaatgerichte kartrekkers. Onze leden hebben toegang tot en korting op diverse interessante diensten en producten.

Teams

Nu is het tijd om in beweging te komen en de ingeslagen koers naar de stip op de horizon te gaan volgen. Het COM is een vereniging en voor noodzakelijke veranderingen zijn besluiten nodig. Die worden genomen – statutair zo bepaald – door de Ledenraad. De komende tijd zullen er teams worden geformeerd die – onder coördinatie van het bestuur – direct aan de slag gaan om binnen een termijn van 5 maanden deze besluiten voor te bereiden. De teams bestrijken de werkgebieden marketing en organisatie. De leden van de teams hebben enige werkervaring met projectmanagement. De teams rapporteren terug aan het bestuur en het bestuur bereidt op haar beurt de uiteindelijke voorstellen verder voor.

Er wordt gedacht aan de volgende teams:

Kernboodschap. De positionering wordt afgestemd op de verschillende (sub)doelgroep(en). Per (sub)doelgroep worden verschillende en relevante aspecten benoemd. Bezwaren – om lid te worden of lid te blijven – worden geïdentificeerd en geadresseerd. Per (sub)doelgroep wordt een kernboodschap opgesteld.

Merkidentiteit. De naam, logo, huisstijl, tenue en slogan worden gecreëerd en/of op de positionering en subdoelgroep afgestemd.

Online communicatie. De beste en meest actieve online ontmoetingsplaats wordt ontworpen. Dat kan een website zijn. Maar wellicht ook een ander medium zoals Instagram, LinkedIn, Facebook of een maatwerk applicatie (App). De online ontmoetingsplaats biedt tevens een zorg- en (zakelijke) netwerkfunctie. En geeft ruimte om toegang te krijgen tot diensten en producten.

Gereedschapskist. Er worden folders, een presentatie, video’s, de inrichting van de beurs stand en andere goodies ontworpen.
Structuur. Past de huidige organisatiestructuur – matrix: decentraal, geografisch en specialisme – bij het COM? Of dient er een andere structuur te komen?

Ontmoetingsplaats. De beste en meest actieve ontmoetingsplaats wordt ontworpen. Dit kan een virtuele ontmoetingsplaats zijn maar ook een fysieke locatie of een papieren versie.

Zorg. De beste zorgcomponent wordt ontwikkeld die aansluit bij de doelgroep. Er komt een platform komen waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden.

Maatschappelijke betrokkenheid. Wat is die maatschappelijke betrokkenheid die aanslaat bij de doelgroep? En hoe ziet die er dan uit.

Diensten & producten. We gaan op zoek naar diensten en producten die interessant zijn voor de doelgroep. En hoe krijgen we die beschikbaar.

We zijn op zoek naar jou!

Je bent marinier en je kan en wil een bijdrage leveren aan het proces om te komen tot “de aantrekkelijkste vereniging voor (alle) mariniers”. Je hebt voldoende kennis en ervaring om op één van de werkgebieden – marketing & organisatie – je stem te laten horen. Uiteraard kun je goed binnen een projectteam samenwerken en hebt de komende 5 maanden voldoende tijd beschikbaar. Kom maar door!
Last-but-not-least zijn we op zoek naar één of twee kartrekkers. Heb jij leidinggevende ervaring? Ben je bekend met marketing en/of organisatie? Kun je coördineren, motiveren en een tijdspad bewaken? Kom in de lucht!

Aanmelden?

Voor aanmeldingen, vragen of nadere toelichting kun je een bericht sturen aan Derk Wisman: derk@mssdefence.com