Het was een vreemd gevoel dat mij bekroop bij de binnenkomst van de totaal gestripte Johan de Wittzaal. De laatste punten werden vast gelegd waar de kransleggers moesten gaan staan. De klok wees elf-uur geen tromroffel voor de brigade-generaal Mac Mootry, geen burgemeester Aboutaleb, geen jonge Prins van Friesland’ het eerbewijs dat normaal voor de Commandant Korps Mariniers werd uitgevoerd. De zo welbekende aanwezigheid van Oud-Mariniers, uit het gehele land, ontbrak deze morgen.

Ceremonieel

Nadat de ceremoniemeester de aanwezige had verwelkomt, ving het officiële deel aan. Tijdens het spelen van het Koperkwintet, van de Marinierskapel, werd de eerste krans gelegd door de commandant Korps Mariniers, brigade-generaal Mac Mootry en de korpsadjudant W.de Koning. Overste Vlasman  en korporaal Wasch legde een krans namens de gemeente Rotterdam. Voorzitter van het COM, Piet Kruithof en de voorzitter van WJB, Dries van der Vossen legden de derde krans.
Het ceremoniële deel werd afgesloten met één minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus.

Een sobere maar indrukwekkende herdenking.

Tekst: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Mindef, Cees Baardman