De uit vijf personen bestaande redactie van Houwe Zo is op zoek naar versterking van het redactieteam. De voorkeur gaat uit naar  een (oud-)marinier met een vlotte pen die tevens redelijk is ingevoerd binnen het COM en het Korps Mariniers.

Het gaat om vrijwilligerswerk, de redactie vergadert vijf maal per jaar. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de redactievoorzitter Jan Bruning, e-mail: Janbruning@compaqnet.nl