Op zaterdag 11 juni 2022, tijdens de mariniersdag te Biddinghuizen, werd in aanwezigheid van alle bezoekers de peddel,  behorend bij het beschermheerschap van de vereniging, overgedragen aan de nieuwe beschermheer.

Het beschermheerschap van de vereniging berust bij de Commandant van het Korps Mariniers. BRIGGENMARNS J. Hut is al korpscommandant sinds december 2020 maar de COVID-maatregelen en de zeer volle agenda maakten het lastig om eerder een moment te vinden waarop we de peddeloverdracht konden organiseren met leden. De mariniersdag bleek een uitstekend  moment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud-CKM BRIGGENMARNS J. R. MacMootry overhandigde de peddel aan zijn opvolger.

 

Aansluitend ontving BRIGGENMARNS J.R. Mac Mootry de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap van de vereniging. Met deze benoeming onderstreept de vereniging de dank voor zijn inzet en steun aan de vereniging gedurende zijn commandantschap.

Ook de heer G. Goudkade is benoemd tot erelid en ontving zijn oorkonde. Dit als dank voor zijn ruim 22 jaar inzet als landelijk ledenadministrateur.