Op 15 december is er een oprichtingsvergadering geweest van het COM afdeling Flevoland. De vergadering vond plaats in de kantine van de schietsportvereniging op Urk, die deze ruimte hiervoor beschikbaar had gesteld, dank daarvoor.

Het gehele leden bestand welke woonachtig zijn in de provincie Flevoland hadden per post een uitnodiging ontvangen om deze oprichting’s bijeenkomst bij te wonen. Ongeveer 40 leden hadden gehoor gegeven aan deze oproep om bij deze oprichting’s bijeenkomst aanwezig te zijn in de kantine van de schietsportvereniging “Het Vizier” op Urk.

Als eerste doelstelling was gesteld het formeren van een bestuur voor deze op te richten vereniging, welke een onderdeel vormt van het COM Nederland. Aangezien deze vereniging tot nog toe nog geen afdeling in Flevoland had waren de leden verdeeld over de omliggende provincies Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. In de thuis ontvangen uitnodiging kon men zich tevens beschikbaar stellen voor een functie binnen het nieuw op te richten bestuur van de afdeling COM Flevoland. Er hadden zich op voorhand 8 personen aangemeld en 2 zijn er tijdens deze bijeenkomst bij gekomen. De aanwezigen hebben bij stemming hun voorkeur kenbaar gemaakt en he onderstaande bestuur gekozen.

 • Ed Bergman (voorzitter)
 • Frans v.d. Schuur (vice-voorzitter)
 • Andre Westland (secretaris)
 • Gerard Bentvelzen (penningmeester)
 • Franklin de Graven (ledenraad)
 • Gerard Stoute (ledenraad)
 • Ad Streng (ledenraad)
 • Dennis de Roever (evenementen)
 • Jan Hartog (evenementen)
 • Bram Potter (PR)
 • Rico Letlora (webbeheerder)

Op 15 december 2018 rond 15:35 uur was de oprichting van de afdeling COM Flevoland een feit. Het eerste wapenfeit van deze avond: 2 nieuwe leden waarvan er een de eerste actief dienende marinier binnen onze afdeling lid van het COM is geworden.

Doelstelling van COM Flevoland is, zoals ook de landelijke vereniging voorstaat, de kernwaarden van het Korps, zoals saamhorigheid en vooral ook kameraadschap in stand te houden. Deze kameraadschap geld dan ook niet alleen voor oud-mariniers maar zeker ook de actief dienenden zijn doorgaans lid van deze vereniging. Het COM heeft als oogmerk ook deze kernwaarden, kameraadschap en saamhorigheid, zeker te stellen.

Overeenkomstig de wapenspreuk dienen mariniers ook nu in alle windstreken en, omdat zij doorgaans als eersten worden uitgezonden naar crisisgebieden, meestal onder moeilijke omstandigheden. Zelf hebben ze daar overigens geen problemen mee, dit hoort bij het Korps zoals ze zelf graag stellen. Dienend in Oost of West, in inzetgebieden of bij acties binnen de landsgrenzen, als actief dienend of als veteraan, het schept een onderlinge band welke door buitenstaanders niet altijd wordt begrepen maar deze band is onuitwisbaar en vormt zeker ook binnen deze vereniging de ruggengraat.

Bent u actief dienend, veteraan of oud-marinier en wilt u zich ook graag opgeven voor het COM afdeling Flevoland, neem dan contact op met de secretaris, Andre Westland op e-mailadres: andrewestland@gmail.com   

Ed Bergman
Voorzitter COM Flevoland