Op 6 maart 2019 is in aanwezigheid van ruim 100 belangstellenden de Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (IMSO) opgericht bij de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Onder leiding van de dagvoorzitter Jannes de J verzorgde het oprichtingscomité, tevens voorlopig bestuur een presentatie en werden de nodige vragen beantwoord, waarna de dagvoorzitter de feitelijke oprichting meedeelde.

De IMSO is een zelfstandige afdeling van het COM en weet zich verbonden met de “Netherlands Maritime Special Operations Force”, de eenheid waarin de terreurbestrijdings-, mountainleader- en kikvorsmancapaciteit van het Korps Mariniers is belegd.

De IMSO kent drie doelstellingen, waarvan er twee zijn overgenomen van de ontbonden stichting Club der Club’n:

  • De eerste doelstelling is onderlinge bijstand, hulp, lief en leed en wordt ondergebracht in een aparte commissie.
  • De tweede is het organiseren van bijeenkomsten, reünies en dergelijke om uiting te geven aan de verbondenheid en saamhorigheid van en tussen de leden.
  • De derde doelstelling is onderscheidend. IMSO beoogt een actieve associatie met NLMARSOF te realiseren. Dat wordt gedaan door contact te onderhouden, betrokken te zijn bij elkaars wel en wee, waar gevraagd expertise en kennis aan te bieden, een sluis te vormen naar de burgermaatschappij en behulpzaam te zijn, bijvoorbeeld als rolspelers, bij het vinden van oefenfaciliteiten, enzovoorts.

Het lidmaatschap staat open voor alle (oud-) mariniers die aan speciale operaties hebben deelgenomen ongeacht de achtergrond, én voor alle (oud-) mariniers die de opleiding tot kikvorsman, mountainleader of terreurbestrijder met goed gevolg hebben doorlopen. In die zin wil IMSO ook persé een weerspiegeling zijn van wat er bij NLMARSOF is bereikt, een uitstekende samenwerking tussen drie zeer tot de verbeelding sprekende disciplines.

Er is wel de voorwaarde dat men ook lid is of zal worden van het COM waarbij de contributie €24 per jaar bedraagt. De IMSO kent geen contributie, maar sponsoring en donaties zijn welkom. Bij IMSO evenementen is het niet uitgesloten dat aan deelnemers een bijdrage zal worden gevraagd.

We streven verjonging na en zijn zeer zeker ook op zoek naar actief dienende leden van NLMARSOF! U kunt zich als kandidaat-lid opgeven via imsoleden@gmail.com