Een uitnodiging valt enkele dagen eerder in de bus voor het bijwonen van de opening van het vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het is groots letterlijk en figuurlijk, de opening is gedaan door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden. Na diverse toespraken door evenzoveel sprekers als Kees Traas, voorzitter Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, drs. J.M.M. Polman CdK provincie Zeeland, en ook door Dhr. Robert Croll voorzitter raad van bestuur Vfonds en dit alles verrijkt met een film over de realisatie van dit project en ook nog een muzikaal intermezzo. Een demonstratie door het korps commandotroepen en daarna de officiële opening door Prinses Margriet die dit doet door net als haar grootmoeder in Ede over een onder de erepoort aangebrachte meelstreep te stappen. Dit alles onder een luid applaus.

Lees verder