Beste leden,

Terwijl ik dit voorwoord schrijf wordt er in Den Haag volop gesproken over een strenge lockdown als reactie op de sterk gestegen besmettingen met het Covid-19-virus.  We gaan een vreemde kerst en jaarwisseling krijgen. Ik hoop dat we er toch in slagen om in het voorjaar het virus onder controle te krijgen, zeker als we gaan vaccineren, en dat we dan langzamerhand weer naar een normale situatie gaan.

Deze laatste Houwe Zo van 2020 had vol moeten staan met foto’s van de kranslegging op het Oostplein en van een geslaagde lustrumviering met commando-overdracht op de Coolsingel en in het Ahoy. Door de Covid-19-maatregelen is het echter allemaal anders gegaan.

Ik neem u even mee in hetgeen de laatste maanden heeft gespeeld.

Op 21 november hebben we met enkele personen toch bij het Mariniersmonument in Sittard  enkele kransen kunnen en mogen leggen. Dit keer zonder de gebruikelijke kerkdienst en zonder de aanwezigheid van harmonie,  schuttersgilde en belangstellenden.  Ik stelde het zeer op prijs dat de burgemeester van Sittard van mening was dat het herdenken ook in deze tijd mogelijk moest zijn.

De traditionele kranslegging op het Oostplein kon vanwege de Covid-19 maatregelen van de gemeente Rotterdam helaas geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats kwam een zeer waardige plechtigheid in de Johan de Witt-zaal van de Van

Ghentkazerne.

De openbare overdracht van het commando over het Korps Mariniers van de brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry naar de brigadegeneraal Jan Hut, die gepland stond op de Coolsingel,  kon door de Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Tot op het laatste moment heeft men bij de staf nog geprobeerd om, binnen de mogelijkheden van de Covid-regels,  met een defilé van actieve en oud-mariniers invulling te geven aan de commando-overdracht met ook de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe korpscommandant.  Uiteindelijk is uitgeweken naar de Johan de Witt zaal van de kazerne. In aanwezigheid  van slechts 30 personen werd op 11 december het commando overgedragen.

Onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Reden om trouwe leden die al 70 jaar lid zijn van onze vereniging eens in het zonnetje te zetten. Het zijn er nog 25. Aanvankelijk hadden we het plan om daar in een landelijke bijeenkomst aandacht aan te schenken. Vanwege Covid-19 is dat nu op afdelingsniveau gebeurd. De jubilarissen hebben een leuke attentie ontvangen als aandenken.

In dit jubileumjaar hebben we ook tot  een eenmalige kerstpakkettenactie besloten waarvan de uitvoering geheel is belegd bij de afdelingen en identiteitsgroepen. Samen met de contactpersonen van Lief en Leed is de selectie gemaakt en is maatwerk geleverd in de samenstelling van de pakketten. Ook van deze actie volgt nog een verslag in de Houwe Zo.

 

De nieuwe korpscommandant heeft aangegeven het beschermheerschap van het COM graag op zich te willen nemen. Het bestuur zoekt samen met de beide generaals  naar een passend moment om hier invulling aan te geven.

In nauwe samenwerking met de korpsleiding is het initiatief opgepakt om een contactpunt voor oud-mariniers in te stellen. Dat contactpunt zal 5 dagen per week bemensd worden door vertegenwoordigers van het COM. Dat zal in de loop van het eerste kwartaal van 2021 gaan draaien. Het contactpunt/secretariaat zal actief kunnen zijn voor alle aangesloten mariniers gerelateerde verenigingen. Het telefoonnummer en de bezettingstijden zullen we t.z.t. bekend stellen.

Onze inzet is om in 2021 verder te werken aan de samenwerking tussen het Korps Mariniers met alle  verenigingen en stichtingen die mariniers gerelateerd zijn. Het ultieme doel is uiteindelijk een grote mariniersfamilie met plaats voor iedereen.

Graag wil ik alle leden die dit jaar actief zijn geweest voor de vereniging danken voor hun inzet en betrokkenheid. Samen zijn we de vereniging.

Rest mij om u allen bijzondere kerstdagen en ook een bijzonder jaarwisseling toe te wensen. Blijf gezond en laten we hopen dat het volgend jaar beter wordt.

Piet Kruithof.

 

Bron video en startfoto: Ptxabay.com,
overige foto’s  Korpsverjaardag: Jaap C. de Bruin,
Commando-overdracht: Defensie,  Cees Baardman