Op vrijdag 1 februari jl. werd op de Van Ghentkazerne het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) opgericht. Een collegiaal netwerk dat op verzoek collegiale ondersteuning biedt aan Post Actieve militairen van CZSK, zowel veteraan als niet-veteraan. Bij het COM kennen wij de zgn. ‘Nuldelijnsondersteuning‘. Beide organisaties richten zich op de oud-marinier/marineman/marinevrouw die op enigerlei wijze ondersteuning behoeven.

Nuldelijnshelpers van het COM zijn opgeleide vrijwilligers die ondersteuning bieden aan veteranen, dienstslachtoffers en hun gezin. Zij vormen een landelijk netwerk dat veteranen met een hulpvraag opvangt en waar nodig de weg wijst naar het Veteranenloket c.q. andere instanties.

De nuldelijnshelper ondersteunt en begeleidt u eventueel naar hulp, maar is zelf geen hulpverlener. De kracht zit er in dat de hulpvrager gekoppeld wordt aan een collega die dezelfde taal spreekt en/of hetzelfde heeft meegemaakt.  De nuldelijnshelper is van grote waarde voor de hulpvrager. De hulpvrager kan in zijn leven te maken hebben met ingrijpende ervaringen tijdens missies die toch minder goed zijn verwerkt. Dit kan een grote impact hebben op hem, maar ook op zijn directe omgeving zoals zijn gezin. Hierdoor kunnen er in het dagelijkse leven hindernissen opdoemen.

Onze specifieke ervaringen en ook onze eigen taal, normen en waarden et cetera maken het op zo’n moment niet altijd gemakkelijk een luisterend oor te vinden en/of om advies/ondersteuning te vragen. Daarom zijn er nuldelijnshelpers waar door de hulpvrager een beroep op kan worden gedaan.

Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een nuldelijnshelper dan kun je contact opnemen met de Coördinator nuldelijnsondersteuning van het COM, door te bellen naar het volgende telefoonnummer:  06-23640187.

De coördinator gaat, afhankelijk van je hulpvraag c.q. achtergrond op zoek naar de juiste nuldelijnshelper die je ondersteuning kan bieden