Het jaar 2018 is voorbij en we zijn begonnen aan het jaar 2019. Graag wens ik iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar. Laten we er met elkaar weer een mooi jaar van maken, waarin we als vereniging stappen gaan maken richting een toekomstbestendige vereniging.

We werken aan voorstellen om onze statuten aan te passen en aan een goede toekomstvisie. Ik heb al gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verenigingen en identiteitsgroepen die zich graag bij ons willen aansluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal leiden tot een groei van de vereniging en samen staan we sterk.

We gaan aan de slag met weer een voltallig dagelijks bestuur want in december jl.  is Derk Wisman gekozen tot vicevoorzitter.

Sinds december hebben we een afdeling Flevoland met een jong en enthousiast bestuur, wat inmiddels ook een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd.

Dit jaar vieren we het 30-jarig lustrum van de reünie omgeven door sport en spel. We gaan door op de ingeslagen weg met een aangepaste opzet waarop we vele enthousiaste reacties kregen. Ik zou de opzet nog graag uitbreiden met een netwerkplein waarin alle mariniers gerelateerde verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn, zodat we bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Ook wil ik deze verenigingen nu alvast vragen om teams in te schrijven voor de sportevenementen die dag. De locatie zal afhangen van de beschikbare ruimte voor dit grote evenement. Noteert u alvast de datum: 15 juni 2019.

Ook wil ik aandacht schenken aan onze jonge nieuwe leden. We zoeken naar een mogelijkheid om een samenkomst te organiseren waarin ze hun verwachtingen en wensen van en voor de vereniging kenbaar kunnen maken zodat we niet alleen onze jonge leden binden maar ook blijven boeien voor de toekomst.

We zijn bezig met een aanpassing van onze Nuldelijnsondersteuning. We willen deze breder maken en goed afstemmen met Defensie. Een pilot wordt voorbereid.

Tenslotte wil ik dit jaar initiatieven nemen om de zorg voor Lief en Leed een impuls te geven. En natuurlijk gaan alle reguliere activiteiten en ontmoetingen ook gewoon door.

Het COM verbindt en verenigt  alle mariniers “oud en jong”!

Piet Kruithof
voorzitter