Willem de Koning, Adjudant van de mariniers algemeen, zal op 29 mei 2020 op de Van Ghentkazerne te Rotterdam deze functie overnemen van ranggenoot Rob van Haastrecht. Laatstgenoemde vervult de functie sinds mei 2016 en zal per september 2020 de functie van Krijgsmacht adjudant op zich nemen.

 De Korpsadjudant van het Korps Mariniers vertegenwoordigt de manschappen en onderofficieren van het Korps Mariniers. Hij is de onderofficier naast de Commandant van het Korps Mariniers, legt aan hem verantwoording af, adviseert hem op vele, uiteenlopende terreinen en dossiers en begeleidt hem bij binnen- en buitenlandse werkbezoeken.

Willem de Koning kwam in 1992 in dienst bij het Korps Mariniers en nam direct na zijn elementaire vakopleiding deel aan een VN-operatie in Cambodja. Bij terugkomst in Nederland volgde een plaatsing bij het Tweede Mariniersbataljon. In deze periode volgde hij de berg- en wintertraining. Na succesvolle afronding van de onderofficiersopleiding in 1996 werd korporaal  De Koning weer geplaatst bij het Tweede Mariniersbataljon,

nu als opvolgend geweergroepscommandant bij de 22e infanteriecompagnie. Met deze eenheid werd hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Na terugkeer volgde plaatsing als instructeur bij het Mariniers Opleiding Centrum (MOC) in Rotterdam. In 2000 werd hij sportinstructeur en daarna volgden diverse plaatsingen en specialisaties in de sport. In 2003 werd De Koning als sergeant geplaatst op het Koninklijk Instituut voor de Marine al sportinstructeur. Gevolgd door weer een plaatsing bij de operationele eenheden in Doorn. Ditmaal als

geweergroepscommandant bij de 23e infanteriecompagnie. Tijdens die plaatsing werd hij militair parachutist. In 2008 en 2009/2010 volgden uitzendingen naar Afghanistan. Eerst als mentor bij een Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). Hij was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van Afghaanse eenheden.

Gevechtsinsigne

Vanwege zijn betrokkenheid bij gevechtscontacten kreeg hij na terugkeer het gevechtsinsigne. Na deze missie werd De Koning bevorderd tot sergeant-majoor. Hierop volgde een tweede uitzending naar Afghanistan, als opvolgend pelotonscommandant met de 23e marinierscompagnie. Na terugkeer van deze laatste missie werd sergeant-majoor De Koning geplaatst bij de NLDA als Chef Inwendige Dienst. In 2014 volgde bevordering tot adjudant en weer een plaatsing op het MOC, deze keer als chef van de opleidingseenheid sport. Kort hierop werd De Koning bij de afdeling P&O CZSK in Den Helder gestationeerd.

 

Bron: Houwe Zo