Het was alweer de 14e editie van dit evenement, dat niet meer weg te denken valt uit de Nederlandse samenleving. Maar met zo’n 4.000 deelnemende veteranen in het defilé en vele historische voertuigen, maar ook modern rollend materieel, een stralende zon en vele duizenden bezoekers langs de kant, was dit toch wel een van de mooiere edities! Niet in de laatste plaats dankzij de vele oud- en actief dienende mariniers, die toch echt wel de overhand hadden en bij tijd en wijlen de boventoon voerden…

De dag begon gewoontegetrouw met een besloten bijeenkomst in de Ridderzaal waar Minister-president Mark Rutte officieel de 14e Veteranendag opende. In het bijzijn van Zijner Majesteit De Koning en de Minister van Defensie Ank Bijleveld werd extra aandacht geschonken aan de ” vergeten groep” KNIL-militairen. Zeer terecht ontvingen de KNIL-ers de erkenning en waardering die hen al jaren toekomt! Na afloop van deze bijeenkomst ontvingen zo’n 60 veteranen tijdens een officiële medallparade op het Binnenhof een herinneringsmedaille voor de missies waaraan zij hadden deelgenomen.

Inmiddels verzamelden op het Malieveld de deelnemers zich voor de start van het defilé. Direct na de gecombineerde vaandelwacht, defileerde het Korps Mariniers als oudste onderdeel van de Krijgsmacht, samen met de pelotons van het COM. Vol trots, met gestrekte vingers en de knik uit de ellebogen, marcheerden de sobats voor de Koning en de volgepakte tribunes.

Na afloop van het defilé was er een groots evenement op het Malieveld. Op het festivalterrein waren onder meer militaire voertuigen en een F16-simulator te zien. Vanaf 14.30 uur waren er ook muzikale optredens.Verder stond een zogeheten flypast op het programma met F16’s, Chinooks, Apaches, C-130’s (transportvliegtuigen) en historische toestellen.

Het was een mooi evenement: de zon scheen uitbundig, de biertappen konden de vraag nauwelijks aan en bij de tent van het Korps was het een komen en gaan van oud- en actief dienende mariniers! Geheel in lijn met het gedachtengoed van het COM “eens marinier, altijd marinier” was het een geweldig weerzien met de sobats van toen!!

De Nationale Veteranendag 2019 zal plaatsvinden op 30 juni… blokkeer uw agenda!