Hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond volgt mgr. Jos Punt op als krijgsmachtbisschop. Voor deze parttime functie is De Jong gisteren benoemd door paus Franciscus.

De monseigneurs Punt (li) en De Jong. (©ANP)

De 61-jarige mgr. Everard de Jong werd in 1983 tot priester gewijd. Naast krijgsmachtbisschop is hij hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft in Maastricht wonen.

Nederlandse militairen in Irak

De 74-jarige Punt kreeg op eigen verzoek ontslag als bisschop van Haarlem-Amsterdam, tevens krijgsmachtbisschop. Dat was hij sinds 1 april 1995. Punt bezocht onder meer de Nederlandse militairen in Irak, toen die vanaf 2003 deel uitmaakten van de Stabilization Force Iraq (SFIR).

De functie van krijgsmachtbisschop heet officieel apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Dit wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Dit niet-territoriaal gebonden bisdom is verantwoordelijk voor de rooms-

Archieffoto Defensie: Mgr. Jos Punt.

katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden. In religieus opzicht vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ‘legerbisschop’. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

 

Pastoor in Maastricht

De Jong vervulde na een aanvullende studie filosofie in Rome en Washington, diverse pastorale functies in het bisdom Roermond. Hiervoor werd hij december 1998 tot hulpbisschop benoemd. Eind vorig jaar werd hij op zijn eigen verzoek ook benoemd tot pastoor van 5 parochies in Maastricht.

 

Bron tekst: Defensie
Foto boven de tekst kop: Stefan Koopmans