Op 6 december 2018 kwam de Raad van Afgevaardigden voor een vergadering bijeen in Echos Home De Schakel te Ermelo. In deze vergadering heeft de Raad van Afgevaardigden unaniem ingestemd met het voorstel om de heer Derk Wisman te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van vicevoorzitter. Met deze benoeming is het Dagelijks Bestuur weer op sterkte.

De Raad van Afgevaardigden heeft ook ingestemd met de begroting 2019 en de daarin opgenomen contributieverhoging. De minimum-contributie 2019 bedraagt € 24,50. Leden en donateurs zullen vanaf januari 2019 hiervoor een factuur ontvangen.

De Raad van Afgevaardigden heeft verder uitgebreid gesproken over de ontwerp-statuten. Het Dagelijks Bestuur is met de notaris ingegaan op de vele vragen. Het Dagelijks Bestuur gaat nu met de notaris werken aan het definitieve voorstel dat begin 2019 ter besluitvorming aan de Raad van Afgevaardigden zal worden voorgelegd.

Kees Wit, secretaris